bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Grundlydnad för jakthundar

Som jakthundsägare, oavsett ras, får du ut mer av din hund om den får en viss grundlydnadsutbildning. Den regelrätta jaktträningen går betydligt lättare och vardagen i hundhållandet blir så mycket enklare.

Längd

Teori cirka 5 timmar och lydnadsdressyr under 20-25 timmar. Studiecirkel med 7-10 sammankomster eller som helgkurs.

Krav

Dressyrmogen hund (minst 7-10 månader).

Kursavgift

Kursavgiften varierar beroende på kursupplägg. Kontakta Jägareförbundet eller Studiefrämjandet.

Syfte

Att öka deltagarens kunskap om hur hundar fungerar och hur man lär sin hund grundläggande moment som linförighet och enkla kommandon i olika miljöer tillsammans med andra hundar. Med denna grund befäst kan regelrätt jaktträning med hunden påbörjas inom respektive användningsområde.

Mål

Efter genomgången kurs ska hund och hundförare klara följande:

  • Hundföraren ska med hjälp av sitt kroppsspråk och röst kunna styra hunden
  • Linförighet
  • Sitt
  • Inkallning
  • Hunden ska kunna fungera socialt mad andra människor och hundar

För aktuella kurstillfällen kontakta Studiefrämjandet i ditt län:  www.studieframjandet.se

--------------------------------------------------------------------------------------------


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-12-16 2019-04-29