bakgrund
Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Duvjakt. Foto: Madeleine Lewander

Duvjakt. Foto: Madeleine Lewander

Vad tycker Jägareförbundet?

Svenska Jägareförbundet företräder jägarna, viltet och jakten. Vi arbetar för en sund och hållbar viltförvaltning och beaktar livsvärdet för både viltet och människan.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-07-10 2016-12-02