På Öster Malma kan vi erbjuda fiske i två sjöar, Malmasjön och Likstammen. Två fiskrika sjöar med ett omväxlande och spännande utbud av fiskar.

Fiske i Malmasjön

Stopp för bokningar av gäddfiske i Malmasjön,  Efter gäddleken 2019, dvs maj/juni, kommer gäddfisket i Malmasjön öppnas för allmänheten igen.

Öster Malma vill kunna erbjuda ett högkvalitativt gäddfiske till ett rimligt pris i Malmasjön. Vintern 2017/2018 tog hårt på gäddbeståndet i Malmasjön pga av syrebrist. Under 2018 har antalet dagar med gäddfiskare ökat radikalt jämfört med tidigare år. Även om gäddorna sätts tillbaka visar tillgänglig forskning att upprepade fångster av samma gädda påverkar fiskens kondition negativt. Malmasjön är en liten sjö med ett begränsat antal gäddor och få stora exemplar. Ett fiskestopp behövs för att ge fiskarna en chans till återhämtning om isläget blir besvärligt även under kommande vinter. Vi ser det som angeläget att gäddornas lek 2019 blir så bra som möjligt och vill därför minimera belastningen på gäddorna, särskilt på de få stora individerna, i sjön.

Storväxta sutare på över 3,5 kilo! Ruda ni bara drömmer om, och gäddor som kräver både lång ståltafs och rejäl håv. Mest känd är Malmasjön för sina stora och talrika sutare. Fiskar med en vikt på över 3 kg är vanliga och chansen till ännu större fisk är relativt stor. Ett bra tips är att agna med kokt räka. De flesta som fiskar sutare i Malmasjön med framgång använder sig av mäskning. Även gäddorna i Malmasjön är storvuxna. Det finns flera historier om mycket stora gäddor och det finns flera väldokumenterade fiskar med en vikt på över 12 kg. Andra fiskar ni kan få på kroken är mört, sarv, abborre och ål. Lockar extremt utmanande sportfiske ska ni veta att sjön har ett storvuxet bestånd av ruda.

Fiske i Likstammen

Även i Likstammen möter ni ett fint fiske – både sommar och vinter - med gott om  gädda, abborre och sik. En sjö så ren att det faktiskt går att dricka vattnet direkt.

Det kan påpekas att namnet Likstammen har inget med lik eller andra gruvligheter att göra, Det finns flera historier om hur sjön fått sitt namn. Den ena är att sjön består av fyra lika stora stammar. Den andra handlar om att sjön är fin och på gammal sörmländska sa man "liksta" om något man menade var fint (t.e.x liksta skjorta=finskjorta)

Ta gärna med kikaren, chansen är stor att ni får se någon av Likstammens karaktärsfåglar fiskgjuse och storlom.

Fiskekort Malmasjön

Ett dygn 200 kr 
Tre dygn 400 kr
Roddbåt ingår i priset
Det finns tillgång till två båtar

Fiskekort Likstammen

Dagkort 100 kr
Årskort 500 kr
Endast fiske med handredskap är tillåtet.