Tillgänglighet för funktionsnedsatta

Vi har på Öster Malma valt att beskriva tillgängligheten för dig som är funktionsnedsatt med hjälp av Rikard Södergren, natur- och tillgänglighetskonsult, som sedan flera år är rullstolsburen.

Tillgänglighetsbeskrivning Öster Malma

Lagårn med konferens och restaurang
När du parkerar på parkeringen för handikappade har du 10 meter till entrèn. Det finns en dörröppnare på höger sida vid entrén. Du kommer in till receptionen, där finns det sittplatser för besökare. Till vänster ligger konferensdelen och till höger finner du restaurangen. Allt ligger på markplan. En handikappanpassade WC finns vid garderoben, innanför ingången till restaurangen. 

Konferensdelen i Lagårn
Stora konferenssalarna och de mindre sammanträdesrummen ligger på markplan. Låga trösklar och bra, hårt, golv att rulla på. I restaurangen är det stort utrymme mellan kassan, serveringsborden och matsalsborden. Serveringsborden är låga så man når allt från rullstol. Matsalsborden är designade så man sitter bra i rullstolen när man äter. Det är mycket bra tillgänglighet i hela Lagårn.

Röda längan med hotellboende
Det finns möjlighet att parkera nära entrén. Ytterdörren saknar dörröppnare. Rummen ligger på samma plan som ingången. 4 rum är handikappanpassade med plats för rullstol vid sängen. Toaletterna har duschpall, låga speglar och man kommer in med benen under handfaten. Dörrbredden är minst 80 cm i alla rum. På nedre plan, som du når med hiss, finns det självhushållningskök. För att nå micron och överskåpen behöver man ha assistans om man är rullstolsburen. På nedre plan finns också bibliotek med fåtöljer och bord, relaxrum och anpassad bastu med tillgängliga duschar. Den mindre konferenslokalen Aulan är tillgänglig med hissen. 

Slottet
Slottet har inte någon fast tillgänglighetsanpassning. Med rullstol kan man nå stora ingången, entréplanet och våningsplanet under. För att nå entréplanet med rullstol kan tillfälliga ramper monteras. Hög tröskel vid ytterdörren. Som rullstolsburen behöver man assistans. För att komma till puben i nedre plan måste man med rullstol åka runt slottet och komma in via den nedre ytterdörren. Gångarna runt slottet har gårdsgrus och är svåra att rulla på, assistans behövs. På nedre plan finns det en pub, öppen vid annonserade pubkvällar. I slottet finns inte handikappsanpassade toaletter. Slottsgården är belagd med singel vilket gör att eventuell assistans behövs för att ta sig fram. 

Slottsflyglarna med vandrarhemsboende
Flyglarna är kulturmärkta, byggda under 1700-talet och har därmed inte kunnat anpassats för rörelsehindrade personer. Detta löser Öster Malma med att erbjuda dig som är rörelsehindrad boende i hotellboende.

Rikard Södergren

Natur- och tillgänglighetskonsult

Började som länsjaktvårdare på Stockholms länsjaktvårdsförbunds expedition 1986. Sedan den dagen våren -86 har jag arbetat inom Svenska Jägareförbundet med olika arbetsuppgifter. 1995 fick jag prognosen MS då började en tid med arbete och sjukskrivningar. Sjukdomen tog över mer och mer och 2003 blev jag sjukpensionerad.
Att rulla istället för att gå innebär att man vill ha koll på tillgängligheten i sin omgivning. Med ett jakt- och naturintresse blev frågan om tillgängligheten och möjligheten att fortsätta jaga och vara ute i naturen den viktigaste. Tillgänglighetsfrågan hade i princip inte varit diskuterad men med en funktionsnedsatt före detta jaktvårdskonsulent började frågan diskuteras mer och mer. 2009 började projektet Jakt för alla – tillgänglighet ta form. Jag drev frågan och är idag projektledare.
Mitt naturintresse har gjort att jag är med och jobbar med tillgänglighetsarbete inom naturreservat och nationalparker inom Örebro län. Jag är "allätare" av jakt. Jakten med hundar har för min del har blivit förändrad, från fjälljakt med stående fågelhundar till klövviltsjakt med strävhårig tax.