Fjällgåsnytt (English text after Swedish) - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Fjällgåsnytt (English text after Swedish)

En mycket lovande vår för Sveriges fjällgäss

Fjällgåsnytt (English text after Swedish) 2018-05-23 Under våren har det kommit in många positiva rapporter kring svenska fjällgäss. Särskilt glädjande är hur våra utsättningsfåglar nu återvänder till häckningsområdet i svenska...

Birdlife Norge är oseriös i sin kritik av svenska fjällgäss

Fjällgåsnytt (English text after Swedish) 2017-02-15 BirdLife Norge har länge fört fram hård kritik mot Projekt Fjällgås. I en nyligen publicerad rapport beskrivs Projekt Fjällgås och svenska fjällgäss på ett sätt som för tankarna...

Projekt Fjällgås på TV i Sverige och Holland

Fjällgåsnytt (English text after Swedish) 2017-01-12 Under senaste tiden har fjällgässen och Projekt Fjällgås fått en hel del massmedialt intresse. Under hösten och vintern så har det visats inslag på TV från Sverige och Holland.

Har det vänt för fjällgässen?

Fjällgåsnytt (English text after Swedish) 2016-09-29 Efter flera år utan några riktigt tydliga positiva tecken ser vi nu ett trendbrott för de svenska fjällgässen. Även om siffrorna är blygsamma känns det som att det nu finns myck...

Färre rävar ger fler fjällgäss?

Fjällgåsnytt (English text after Swedish) 2016-05-11 Fjällgässens häckningsframgång, som hos många andra fjällspecialister bland fåglar, påverkas mycket av förekomsten av rovdjur. Bland de landlevande rovdjuren är rödräven den art...

Förstärkningsutsättningar ger effekt

Fjällgåsnytt (English text after Swedish) 2016-05-03 Under våren har ett antal utsättningsfåglar från tidigare år setts i flockarna som är på väg norrut. Vid rastlokalen i Hudiksvall ges unika möjligheter att studera vilka fåglar...

Tysta sändare

Fjällgåsnytt (English text after Swedish) 2016-04-11 För några dagar sedan tog vi bort möjligheten att följa sändarna på utsättningsfåglar från 2014 på hemsidan.

Lovande polska nyheter

Fjällgåsnytt (English text after Swedish) 2016-04-08 Vi har nu fått en lite överraskande och lovande rapport från norra Polen. I Slowinski National Park står 6 av 2015 års utsättningsfåglar i en flock. Förhoppningsvis tar flocken...

Digitala vårtecken- sändarna leverar data och vårkänslor.

Fjällgåsnytt (English text after Swedish) 2016-04-08 Att följa våra sändarfåglar har gett en teknisk försmak av våren. Man vet att de varit på väg långt innan någon kunnat hitta några fjällgäss i Sverige. Vårsträcket är nu i full...

Projektets årsrapport från 2014

Fjällgåsnytt (English text after Swedish) 2016-01-22 Projektets årsrapport från 2014 finns nu att ladda ner som en PDF-fil.

Båtsjaur- den första rastlokalen som restaureras.

Fjällgåsnytt (English text after Swedish) 2015-09-21 De första stegen mot att restaurera rastlokalen Båtsjaur har nu tagits. Projekt Fjällgås är med i ett LONA projekt som i sig är ett pilotprojekt mot att Båtsjaur återfår sina...

Fjällgåsflytt framför datorn

Fjällgåsnytt (English text after Swedish) 2015-09-10 För första gången kan vi nu följa de vilda fjällgässens flyttning i detalj. Två hanar bär på satellitsändare som nu har lagts upp på en hemsida.

Varför skjuts svenska fjällgäss i Norge?

Fjällgåsnytt (English text after Swedish) 2015-06-15 Beslutet av det norska Miljödirektoratet att låta avliva en andra fjällgås från det svenska uppfödningsprojektet har väckt stor uppmärksamhet. Att avliva en fullt friska individ...

Lämlar lovar gott men var är sommaren?

Fjällgåsnytt (English text after Swedish) 2015-06-10 Under våren har det kommit positiva rapporter från fjällvärlden vad det gäller gnagartillgång, framförallt verkar fjällämlarna ha ett bra år. Mycket gnagare brukar betyda hög...

Blå P skjuten

Fjällgåsnytt (English text after Swedish) 2015-05-18 Blå P, utsättningsfågel från 2013, sköts i Norge den 14 maj efter beslut från norska myndigheter.

Fjällgås på farligt äventyr

Fjällgåsnytt (English text after Swedish) 2015-05-14 "Blå P" som är en av projektets utsättningsfågel från 2013 står nu på en rastplats i Norge. Norska myndigheter överväger att avliva fågeln.

Sändare på vilda fjällgäss- trägen vinner!

Fjällgåsnytt (English text after Swedish) 2015-05-08 Nu har de första vilda fjällgässen försetts med sändare. Vi hoppas detta kan ge oss kunskap kring hur gässen flyttar och hitta viktiga och hittills okända områden som är viktiga...

Rastplats i fokus

Fjällgåsnytt (English text after Swedish) 2015-04-20 Under vårsträcket följer Daniel Johansson fjällgässen vid Svartåmynningen noga. Han gör sitt examensarbete i biologi kring hur fjällgässen använder detta naturreservat. Resultat...

Vårkänslor i fjällgåsvärlden

Fjällgåsnytt (English text after Swedish) 2015-04-10 Projektet har haft en lång och intensiv period av skrivbordsarbete vilket gjort att rapportering på hemsidan halkat efter. I fjällgässens värld är det däremot full fart! Under d...

Vintern är här till slut!

Fjällgåsnytt (English text after Swedish) 2015-01-05 Alla sändarförsedda fåglar befinner sig nu på lämpliga övervintringsområden. Fyra av dessa ligger klart inom den flyttväg vi tror att de vilda fåglarna använder och den femte...

Inte bara människor mår dåligt av för lite solljus

Fjällgåsnytt (English text after Swedish) 2014-12-16 Under senaste tiden har våra satellitsändare som kan följas på vår hemsida inte fått tillräckligt med solljus för att skicka information på ett bra sätt. Detta märks också på...

Flock på Öland

Fjällgåsnytt (English text after Swedish) 2014-11-14 Idag kom det en spännande rapport från Ottenby Fågelstation på Öland. En flock om 6 fjällgäss kom insträckande från havet på morgonen och rastar efter detta på "Udden". Det visa...

Nu kan du följa satellitsändarna

Fjällgåsnytt (English text after Swedish) 2014-09-02 Under 2014 märktes fem utsättningsfåglar med satellitsändare. Nu, när fåglarna lämant häckningsområdet, så kan du följa hur dessa fåglar flyttar hemma framför datorn.

Hösträcket igång

Fjällgåsnytt (English text after Swedish) 2014-08-29 Nu har höststräcket börjat för fjällgässen. Det är nu kvittot på häckningssäsongen och hur våra utsättningar fungerat kommer.

Satellitsändarna rör på sig

Fjällgåsnytt (English text after Swedish) 2014-08-19 Projektet har som tidigare rapporterats satt på 5 satellitsändare på utsättningsfåglar. Detta är ett led i vår strävan att kartlägga fjällgässens rörelser men också utvärdera vå...

Tre utsättningar i samma flock

Fjällgåsnytt (English text after Swedish) 2014-08-03 I Hudiksvall har det ruggat 28 fjällgäss I år. Bland dessa finns utsättningsfåglar från tre tidigare utsättningar.

Media om utsättning 2014

Fjällgåsnytt (English text after Swedish) 2014-08-03 Under årets utsättningar var intresset från media ovanligt stort.

Utsättningar 2014

Fjällgåsnytt (English text after Swedish) 2014-08-03 Den 1 augusti släpptes 55 unga fjällgäss ut i häckningsområdet i Norrbotten. Det är vår förhoppning att många av dessa hittar vilda fjällgäss som kan lära dom att flytta till...

Få häckningar 2014?

Fjällgåsnytt (English text after Swedish) 2014-08-03 Under juli har det kommit ner 26 fåglar från fjällen till Hudiksvall. Om våra samanställningar av vårsträcket stämmer dvs att den totala svenska populationen består av 40-50...

Ingen utsättning i Hudiksvall 2014

Fjällgåsnytt (English text after Swedish) 2014-08-03 Under 2013 provade vi att sätta ut åtta unga hanar i Hudiksvall till en flock med ruggande vilda fjällgäss. Detta försök kan fortfarande inte utvärderas och projektet har därför...

Christer på Nordens ark pratar fjällgås i naturmorgon

Fjällgåsnytt (English text after Swedish) 2014-07-29 Christer Larsson i Projektet pratade egentligen om pilgrimsfalkar i radioprogrammet Naturmorgon. Samtalet gled dock ganska snart in på fjällgäss och de störningar från människor...

Sommarnytt

Fjällgåsnytt (English text after Swedish) 2014-07-15 Det pågår en febril aktivitet under sommaren inom projektet. Arbetet med hemsidan kan därför släpa efter en del. Men här kommer några korta sammanfattande punkter.

Projekt Fjällgås besvarar felvisande kritik från Norge

Fjällgåsnytt (English text after Swedish) 2014-04-30 Tyvärr har våra kollegor i Norge valt att på hemsidan www.piskulka.net angripa oss och föra fram kritik på ett sådant sätt att vi nu efter lång tvekan känner oss tvungna att...

På besök i övervintringsområdet

Fjällgåsnytt (English text after Swedish) 2014-03-21 Under några dagar besökte projektledaren Niklas Liljebäck Holland för att se fjällgässen på plats och för ett antal möten. Fjällgässen som tillbringar vintern i Holland är...

Projekt Fjällgås får stöd för att skriva EU-ansökan

Fjällgåsnytt (English text after Swedish) 2014-03-18 Under hösten 2013 sökte Projekt Fjällgås pengar för att finansiera det omfattande arbetet med ta fram en ansökan om ett s.k. EU-life projekt. Nu har projektet glädjande nog fått...

Rapport om övervintringsområdena

Fjällgåsnytt (English text after Swedish) 2014-02-14 2013-12-11 De fjällgäss som häckar i Sverige övervintrar framförallt i Holland. Detta är resultatet av Projekt Fjällgås ansträngningar för att undvika en mer riskfylld sträckväg...

Störning i häckningsområdet kartlagt

Fjällgåsnytt (English text after Swedish) 2013-11-25 2013-11-25 Fjällgåsen är mycket störningskänslig under häckning och ruggning. I häckningsområdet har Projektet under många år kunnat kartlägga störningar från människor. Denna...

Situationen för den vilda populationen akut!

Fjällgåsnytt (English text after Swedish) 2013-11-13 2013 blev, tyvärr, ytterligare ett svårt år för den svenska vilda populationen av fjällgås. Under våren 2013 kunde ca 60 fåglar räknas in på sin väg till häckningsområdet i...

Listig som en gås

Fjällgåsnytt (English text after Swedish) 2013-09-24 2013-09-24 Projekt Fjällgås har under en tid samarbetat med andra länder där de fjällgäss som häckar i Sverige rastar och övervintrar. En del av detta samarbete är att tyska...

Akka stödjer Projekt Fjällgås

Fjällgåsnytt (English text after Swedish) 2013-09-20 2013-09-20 Under sommaren har Västanå teater i Sunne spelat "Nils Holgerssons underbara resa" för fulla hus. Föreställningen har rosats av såväl kritiker som publik. Vid varje...

Nu är hösten här - ut och titta på fjällgäss

Fjällgåsnytt (English text after Swedish) 2013-08-28 2013-08-28 Hösten är är här i fjällgässens värld. Höststräcket precis som vårsträcket är tiden då det är lättast att se fjällgäss. Fjällgässen har nu börjat lämna fjällen och de...

Möte med den vilde

Fjällgåsnytt (English text after Swedish) 2013-07-14 2013-07-14 Att få se mötet mellan utsättningsfåglar och vilda fåglar har stått högt på Projektets önskelista under många år. Men oftast har utsättningsfåglarna försvunnit snabbt...

Gult är årets färg

Fjällgåsnytt (English text after Swedish) 2013-07-12 2013-07-12 Det är många fågelskådare både i Sverige och andra länder som rapporterar in sina observationer av de fjällgäss som bär färgringar. Det är projektet som märker alla...

Utsättning i Hudiksvall

Fjällgåsnytt (English text after Swedish) 2013-07-12 2013-07-12 Gäss bildar par under vinter och vår och hanen brukar följa honan till häckningsområdet. Detta innebär att hanar kan sättas ut för att förstärka det vilda beståndet p...

Mot friheten!

Fjällgåsnytt (English text after Swedish) 2013-07-12 2013-07-12 Idag släpptes fjällgässen ut från sina tillfälliga inhägnader i fjällen och dalgången fylls av gåskackel. Som vanligt uppvisar dessa fåglar ett stort lugn och anpassa...

Första dagen i fjällen

Fjällgåsnytt (English text after Swedish) 2013-07-11 2013-07-11 Sju personer, sjutton lådor med gäss, den stora helikoptern och tre landningsplatser. Det var mycket som skulle klaffa när gässen idag genomförde sista etappen på sin...

Fyra hägn väntar på 43 fjällgäss

Fjällgåsnytt (English text after Swedish) 2013-07-10 2013-07-10 Nu närmar sig årets utsättningar. I fjällen har nu projektet färdigställt de fyra tillfälliga hägn där utsättningsfåglarna tillbringar sitt första dygn på fjället.

Stor flock i Hudiksvall

Fjällgåsnytt (English text after Swedish) 2013-07-10 2013-07-10 Lillfjärden i Hudiksvall har alltid varit en viktig plats för de svenska fjällgässen. Under juli månad har en rekordstor flock samlats för att rugga på denna plats....

Sista importen av ryska fjällgäss

Fjällgåsnytt (English text after Swedish) 2013-06-24 2013-06-24 Projektet har sedan 2005 årligen importerat fjällgäss som fångats på ryska tundran. Denna import är grunden för det nya avelsbeståndet vilket nu är så stort att denna...

Första rapporten från häckningsområdet

Fjällgåsnytt (English text after Swedish) 2013-06-15 2013-06-15 Nu börjar projektet sitt arbete uppe häckningsområdet i Norrbottens fjällvärld. Under den första perioden så söker frivilliga ornitologer efter fjällgäss och särskilt...

Familjeliv

Fjällgåsnytt (English text after Swedish) 2013-06-11 2013-06-11 I projektets avelsanläggningar på Nordens Ark och Öster Malma börjar årets ungar kläcka fram. Efter att honorna ruvat trofast i sina bon börjar nu en mer hektisk tid...

Ammarnäsdeltats värden kartläggs

Fjällgåsnytt (English text after Swedish) 2013-05-16 2013-05-16 Under maj och juni kommer ett projektarbete från SLU att kartlägga hur fjällgässen nyttjar Ammarnäsdeltat som rastplats.

Vårsträcket på topp

Fjällgåsnytt (English text after Swedish) 2013-05-01 2013-05-01 Nu kulminerar vårsträcket genom Sverige. Idag (1 maj) är det 40 fjällgäss som rastar i Hudiksvall och det finns fjällgäss på flera platser längre söderut.

Häckningssäsongen är i gång

Fjällgåsnytt (English text after Swedish) 2013-05-01 2013-05-01 Nu lägger sig de första honorna på ägg i avelsbeståndet. Projektet räknar med att sammanlagt ca 18 par kommer gå till häckning i avelsanläggningarna på Nordens Ark oc...

Nu kommer dom!

Fjällgåsnytt (English text after Swedish) 2013-04-19 2013-04-19 Nu har de första vilda fjällgässen nått svensk mark. Det är inte oväntat Roxen i Östergötland som tagit täten och kan ståta med en flock på 5 fåglar.

Sverige nästa?

Fjällgåsnytt (English text after Swedish) 2013-04-09 2013-04-09 Det finns nu rapporter från lördagen den 6 april om 9 sträckande fjällgäss i Köpenhamnstrakten.

Försvunna fjällgäss

Fjällgåsnytt (English text after Swedish) 2013-04-03 2013-04-03 Allt tyder på att de vilda fjällgässen nu lämnat sina övervintringsplatser i Holland och är på väg norrut. Men precis som de senaste åren så är nu gässen försvunna dv...

Den vilda populationen minskade 2012

Fjällgåsnytt (English text after Swedish) 2013-02-19 2013-02-19 Den svenska populationen av fjällgäss minskade förmodligen kraftfullt under sommaren 2012. Projektets sammanställningar av rapporter om fjällgäss visar på att ca 120...

Ovanlig dödsorsak för en fjällgås

Fjällgåsnytt (English text after Swedish) 2013-02-18 2013-02-18 Normalt är dödligheten hos de fjällgäss som tillbringar vintern i Holland låg. De flesta fjällgässen överlever vintern men ibland får vi in rapporter om funna döda...

Ny utsättningsfågel i Holland

Fjällgåsnytt (English text after Swedish) 2013-02-14 2013-02-14 Under hösten 2012 har det setts två av de fjällgäss som släpptes i häckningsområdet för den vilda populationen. Men nu har projektet fått glädjande rapporter om att d...

Möte med tyska gåsforskare

Fjällgåsnytt (English text after Swedish) 2012-11-29 2012-11-29 Projekt Fjällgås mötte två tyska gåsforskare, Johan Mooij och Helmut Kruckenberg, för att diskutera framtida samarbeten 21-22 Nov. Under vintertid ses ganska många...

Vit tre i Holland

Fjällgåsnytt (English text after Swedish) 2012-09-14 2012-09-14

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2014-02-06 2014-09-02