Ammarnäsdeltats värden kartläggs - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Ammarnäsdeltats värden kartläggs

2013-05-16 Under maj och juni kommer ett projektarbete från SLU att kartlägga hur fjällgässen nyttjar Ammarnäsdeltat som rastplats.

2013-05-16

Peter Antkowiak som  är student vid SLU i Umeå kommer i sitt projektarbeta följa fjällgässen under den tid  de tillbringar i Ammarnäs. Deltat i sjön Gautsträsk har en speciell dragningskraft på de svenska fjällgässen. De tillbringar normalt några veckor i detta delta och antalet har ökat under senare år. rastplatser nära häckningsområdet, som Ammarnäsdeltat, kan vara mycket viktiga då tillgången på mat och annat kan ha stor påverkan på vilken kondition fåglarna har när de anländer till häckningsplatserna. Konditionen hos de vuxna fåglarna påverkar sin tur häckningsresultat.

Ammarnäsdeltat har sedan några år genomgått riktade naturvårdsinsatser i form av skötsel och bete av kor. Tydligen har dessa insatser gynnat fjällgässen och detta projektarbete ska försöka identifiera vilka områden i Ammarnäs som är särskilt viktiga för fjällgäss och analysera vad som karakteriserar dessa platser. Resultaten i detta projektarbete kan visa hur man i framtiden kan sköta andra liknande platser för att gynna fjällgäss. Det är Projekts förhoppning att andra fjällnära platser som idag växer igen eller hotas på annat sätt i framtiden kan skötas så att de blir attraktiva för de vilda fjällgässen.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2014-02-14 2014-02-14