Blå P skjuten - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska fjällgäss löper stor risk att bli skjutna i Norge.

Blå P skjuten

Blå P, utsättningsfågel från 2013, sköts i Norge den 14 maj efter beslut från norska myndigheter.

2015-05-18

 Projekt Fjällgås förstår inte hur ett sådant beslut kan tas av en myndighet men hoppas att det från norskt håll kommer en vetenskapligt underbyggd förklaring.

Detta är den andra fjällgåsen som skjutits i Norge som kommer från projektets avelsbestånd. Under 2010 och 2011 skickade projektet, i samverkan med norska myndigheter,  fåglar till Norge för utsättning för att förstärka det norska beståndet. Den utsättningsfågel som återvände till Norge sköts sedan.

Blue P is dead

Three LWFG

 Swedish LWfG seems to face a great risk to be shot i Norway.

Blue P, a bird released in sweden 2013 were shot 14th May, after dessicion from Norweigian authorities

We, in the Swedish project, do not understand how authorities may come to such a dessicion. The project assumes that this dessicion may bee given a scientific explanation.

This is the second time that, to the Swedish projects knowledge, a LWfG from our breeding program have been shot in Norway. In 2010 and 2011 we sent birds to reinforce the Norweigian population, in cooperation with Norweigian authorities. Howewver the bird that returned were later shot.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-05-18 2015-05-18