Den vilda populationen minskade 2012 - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Den vilda populationen minskade 2012

2013-02-19 Den svenska populationen av fjällgäss minskade förmodligen kraftfullt under sommaren 2012. Projektets sammanställningar av rapporter om fjällgäss visar på att ca 120 individer flög upp mot häckningsområdet våren 2012 men bara 60 vilda fjällgäss kunde räknas in under hösten.

2013-02-19

Projektets sammanställningar bygger mycket på de rapporter som kommer in från ornitologer utmed flyttvägarna. Därför har det varit osäkert om någon flock möjligen har missats men nu tyder de inventeringar som görs i Holland på att de dystra siffrorna bekräftas. Det har räknats in ca 60 fåglar i Holland vintern 2012/2013.

De flesta markhäckande fåglar hade ett uselt häckningsår 2012 och fjällgåsen var inget undantag. Den dåliga häckningen kan troligen förklaras av en sen och kall vår i kombination med att det fanns ovanligt mycket rovdjur. Rovdjurens antal styrs mycket av mängden smågnagare och 2011 var ett riktigt bra lämmelår. När det blir mycket lämmel ökar antalet rovdjur och året efter dvs 2012 när smågnagarestammen kraschade så var det många rovdjur men lite mat till dem. Markhäckande fåglar står då högt på menyn. Det är idag lite osäkert om det kom någon någon vild fjällgåsunge på vingar i Sverige 2012. Kalla vårar och rovdjur är naturliga delar av fjällgässens liv i fjällen men då populationen är så liten är varje individ extremt viktig.

Under sommaren 2012 fick projektet också indikationer på att många vuxna fjällgäss förlorades. Observationer i häckningsområdet tyder på att predation av havsörn och rödräv på ruggande fåglar var stor. När gäss ruggar förlorar de flygförmågan några veckor och är då väldigt sårbara. De vuxna vilda fåglarnas överlevnad är den kritiska faktorn för populatuionens fortlevnad. 2012 var ett extremt år när det gäller förluster av vilda vuxna fjällgäss.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2014-02-14 2014-02-14