Få häckningar 2014? - Svenska Jägareförbundet
bakgrund
Pull

Blir det några vilda fjällgåsungar i år?

Få häckningar 2014?

Under juli har det kommit ner 26 fåglar från fjällen till Hudiksvall. Om våra samanställningar av vårsträcket stämmer dvs att den totala svenska populationen består av 40-50 individer betyder detta att endast ca 15-25 fåglar har valt att stanna kvar i fjällen sommaren 2013.

2014-08-03

Antalet fåglar som väljer att rugga på andra platser än i häckningsområdet brukar vara en indikation på hur förutsättningarna i häckningsområdet är. Att många fåglar flyr fjällen kan alltså vara ett tecken på dåliga möjligheter för häckande par. Men för många andra markhäckande fåglar rapporteras om ett mycket bra år och fjällgåsen borde inte vara ett undantag. Men i och med den omfattande predationen 2012 och 2013 så har förmodligen många etablerade par splittrats och det kan ta lång tid innan den överlevande parten hittar en ny partner.

I den bästa av världar kan vi hoppas på att 5-10 par har valt att häcka i det vilda i Sverige i år. Under häckningssäsongen har få örnobservationer gjorts vilket ger visst hop om att den eller de havsörnar som verkade specialiserat sig på ruggande fjällgäss kan ha valt andra områden att tillbringa denna sommar.

 Pull

Will there be any wild gooslings 2014?

 

Another bad breeding year?

During July 26 LWfG left the breedin areas in the fjells to molt in Hudiksvall near the Baltic coast. If our estimate of the population during spring migration i.e. that the total Swedish population is down to 40-50 ind this indicate that a maximum of 15-25 birds has spent the summer in the breeding area.

The number of birds that chose to molt in other areas than on the breeding grounds are often an indication on breeding conditions. Hence, the high proportion of the population leaving the breeding area can be interpreted as a indication on a bad breeding season. However, many other ground nesting birds in the area is having a very good year and the dynamic of the LWfG population normally follow the other species. Due to the severe predation pressure during 2012 and 2013 many established pairs in the population was disunited and the surviving part may have problems finding a new partner. Hence there is a high proportion of non-breeders in the population this year.  

During the field work in the project during the summer very few observations of eagles were made giving some hope that the predation pressure on wild adults have been moderate during this summer. We hope for the best and that 5-10 pairs will have goslings when the birds start to arrive to the traditional stop over sites during the autumn migration.

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2014-08-03 2014-08-03