Fjällgås på farligt äventyr - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Blå P (till vänster i bilden), en av projektets utsättningsfåglar från 2013 som norska myndigheter överväger att avliva. Fotot taget i april då den sågs vid Leka i Nord-Trondelag, Norge. Foto: Terje Kolaas kopierat från norska Artportalen

Fjällgås på farligt äventyr

"Blå P" som är en av projektets utsättningsfågel från 2013 står nu på en rastplats i Norge. Norska myndigheter överväger att avliva fågeln.

2015-05-14

Sommaren 2013 sattes totalt 49 fjällgäss ut i häckningsområdet i Arjeplogsfjällen. En av dessa, Blå P, har hållit sig under radarn fram till 11-12 april 2015, då den sågs på en rastplats vid Leka i Nord-Trøndelag.
Fågeln har nu flugit vidare upp till Finnmark och befann sig i andra majveckan på Valdak-myren, det område den norska populationen rastar innan de drar upp till häckplatserna.

Blå P som vid utsättningstillfället var 1K härstammar från två vildfångade ryska fåglar och är uppfödd på Nordens ark. Om denna fågel lyckas para sig med en av de norska fåglarna, skulle det kunna innebära ett viktigt genetiskt tillskott till den norska populationen med dess begränsade genetiska variation.
Från norskt håll betraktar man den svenska projektfågeln som ett klart och akut hot då man befarar att den ska förleda norska fåglar att flytta mot sydväst.
Av denna anledning meddelade Miljødirektoratet i måndags Naturvårdsverket att man överväger att avliva Blå P.

 

Lesser White-fronted Goose on dangerous track

To the most left in the photo is Blue P, a LWfG released in Sweden 2013 that now Norweigian authorities consider to pu to death. The photo comes from mid-april 2015 taken at a stop-over site in Norway. Photo: Terje Kolaas copied from Norweigian database for birdreports.

 

In the summer of 2013 a total of 49 captive bred Lesser White-fronted Geese were released in the breeding area in Swedish Lapland. One of these birds, Blue P, remained secretive until 11-12 April 2015, when it was spotted close to Leka in Nord-Trøndelag, Norway. This bird now has continued to Finnmark, where it during the second week of May has been observed at Valdak, the staging area traditionally used by the Norwegian population of Lesser White-fronted Goose before migrating into their breeding area. Blue P was released as a 1 year bird, descending from two wild-caught Russian parents and raised at Nordens Ark. If this bird manage to pair with a Norwegian bird this would mean an important genetic contribution to the genetically impaired Norwegian population. Norwegian authorities, however, consider Blue P a clear and present danger to the Norwegian population, since it may mislead Norwegian bird into a south-western migration route. Therefore Miljødirektoratet this Monday informed Naturvårdsverket that they consider to put Blue P to death.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-05-14 2015-05-14