Fjällgåsflytt framför datorn - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Till vänster i flocken syns "röd J" som är en av de två fjällgåshanar vars sändare du nu kan följa via datorn. Fotot är taget dagen efter den märktes dvs 30 april 2015.

Fjällgåsflytt framför datorn

För första gången kan vi nu följa de vilda fjällgässens flyttning i detalj. Två hanar bär på satellitsändare som nu har lagts upp på en hemsida.

2015-09-10

Att kartlägga fjällgässens flyttning har legat högt på Projektets önskelista länge. Vi hoppas att många av de frågor vi ställt oss genom åren nu ska kunna besvaras när höstflyttningen startat på allvar och information från sändarna visar vilka vägar de väljer och vilka rastplatser de använder.

Du hittar webbsidan i vänstermenyn.

Eller klicka här!

 

Follow the migration via your computer

transmitterbird 2015

To the left in the flock is one of the birds, "red J", carrying a transmitter that you now can follow in front of the computer. The photo is from the day after the catching in april 2015.

To be able to follow and map the migration of the population has been of highest priority for a long time. We now hope that the many questions we have will be answered when the autumn migration started. The information from transmitters will show us migration routes and stop over sites.

You can track the transmitters here

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-09-10 2015-09-13