Flock på Öland - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Flocken på Ottenby sågs sträcka in över havet. Senast den sågs var i Piteå 15 okt 2014. Foto Magnus Hellström, Ottenby Fågelstation.

Flock på Öland

Idag kom det en spännande rapport från Ottenby Fågelstation på Öland. En flock om 6 fjällgäss kom insträckande från havet på morgonen och rastar efter detta på "Udden". Det visade sig att alla fåglar är märkta och är utsättningsfåglar som släpptes i fjällen 1 augusti 2014.

2014-11-14

Under hösten har det kommit in många rapporter om märkta fjällgäss till projektet vilket innebär en del ”detektivarbete” och pusselläggande för att kunna kartlägga olika individers förflyttningar. Men flocken på Öland som består av 5 ungfåglar (1K) och en fjolårsfågel (2K) visade dock snällt upp ringarna och deras historia är lätt att redovisa.

Ungfåglarna (1K) bär svart ring på vänster ben och 2K-fågeln har en vit ring. Denna flock har rapporterats en gång tidigare och då utanför Piteå av Lars Sandberg den 15 okt. Flocken sågs då utan kontakt med andra gäss och fina foton kunde tas.

Piteå 15 okt

Samma flock som nu står på Ottenby sågs utanför Piteå den 15 okt och där kunde rapportören ta denna bild. Foto: Lars Sandberg, Öjebyn

 


Analyser av årets utsättningar i häckningsområdet i Norrbottens fjällvärld får vänta ett tag till då vi förväntar oss att fler fåglar kommer rapporteras men redan nu har 70% av de 54 fåglarna som släpptes ut rapporterats utanför häckningsområdet dvs de har påbörjat flyttningen och detta tyder på en god överlevnad 2014. Detta är självklart mycket glädjande, men samtidigt har det visat sig att flera fåglar, som den aktuella flocken på Öland, inte har hittat vilda fjällgäss som kan visa vägen.


Det har visat sig att utsättningsfåglarna som sträcker ner genom Sverige, som i början inte följde andra fjällgäss, har en fantastisk förmåga att hitta artfränder och gamla flockar kan brytas upp och nya bildas. Om flocken på Öland kan följa de vitkindade gässen som också finns på platsen nu, när de flyttar, är chansen stor att de hamnar i Holland där normalt merparten av de svenska vitkindade gässen och den svenska vilda populationen av fjällgäss övervintrar. I dagarna rapporteras från Oudeland van Strijen i södra Holland ca 30 fjällgäss. Det ska bli spännande att följa utvecklingen.


Vissa av flockarna med utsättningsfåglar, t.ex den på Öland, som har hållt ihop och inte knutit an till andra flockar av vilda gäss har inte riktigt lärt sig att undvika människor och kan uppträda oskyggt. Det verkar dock som att detta beteende försvinner snabbt när de får kontakt och lär sig av mer erfarna fåglar. Vi i Projekt Fjällgås vill gärna be fågelskådare på platsen att visa hänsyn och inte försöka komma närmare än absolut nödvändigt.

Flocken på Ottenby verkar åtminstone ibland beta tillsammans med vitkindade gäss vilka de gärna får följa när de börjar flytta! Foto: Magnus Hellström

 

Flock on Island of Öland

The flock of LWfG was discovered during early morning when the birds came inflying over open sea Photo: Magnus Helström, Ottenby Bird Observatory

 

Today a flock of 6 Lesser Whitefronted Geese were reported coming in flying over the Baltic sea to Ottenby Bird Observatory and thereafter feeding on the site. All birds were released in the breeding area this year.

The flock include a 2cy-bird and 5 1cy-birds and this flock was reported close to the town Piteå by the Batcic coast in the north of Sweden 15 oct and the flock did not follow other geese. Now it is clear that all birds are still in the flock, and hence in contrast to many other of the flocks this autumn the member of the flock remains.

The same flock now reported from Island of Öland, was earlier seen in Piteå in the north of Sweden and by the Baltic coast 15th Oct. Photo. Lars Sandberg, Öjebyn.

So far the Project has received reports on 70% of the 54 LWfG that was released this summer. The reports come from outside the breeding area for the wild population i.e. the birds has start to migrate. This indicates a high survival rate of the released birds this year which is a very positive signal for the future work. However, many of the released birds, as the flock on Öland, has been reported without contact with wild LWfG.

During the autumn many reports has reached the Project regarding the ringed birds and it is obvious that the released birds, even if they have started to migrate without contact with other LWfG has a remarkable ability to find conspecifics and flocks brake up and new constellations are created. If the flock on Öland follows the numerous Barnacle Geese on the site when they start to migrate they may reach the Netherlands soon. The Netherlands are used as wintering grounds of most Barnacle Geese in the Baltic region and in the country the most important wintering sites for the LWfG breeding in Sweden is found. From Oudeland van Strijen one of the most important LWfG areas in wintertime there was reports on 30 LWfG just some days ago. Even if the birds may seem a bit lost now this may change quickly and if they are not able to find the wild LWfG in the Netherlands they will have several opportunities during next year. All the birds were released in the breeding area and hence they have been imprinted to go back to this area (geese want to return to the area were they learn to fly).

The birds were, when visiting Ottenby, seen feeding together with Barnacle Geese which they hopefully will follow to the Netherlands Photo: Magnus Hlesström 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2014-11-14 2014-11-18