Första dagen i fjällen - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Med höga förväntningar mot utsättningshägnet. I lådan finns en fjällgås med satellitsändare.

Första dagen i fjällen

2013-07-11 Sju personer, sjutton lådor med gäss, den stora helikoptern och tre landningsplatser. Det var mycket som skulle klaffa när gässen idag genomförde sista etappen på sin resa till häckningsområdet i mellersta Lappland. Nu väntar dessa fjällgäss första dag i fjällen. De möttes av strålande sol, blå himmel med tunna moln och så kraftig vind att myggen effektivt hölls borta.

2013-07-11

Gässen kom i flyttlådor och bars fram till hägnen där de släpptes ur en och en efter kontroll så att de inte var skadade. De tidigt födda årsungarna är redan flygfärdiga och några av dem testade flygförmågan innan de kom till ro. De mindre årsungarna tog det lugnt och vaggade så långt bort de kunde. Fjolårsfåglarna är i aktiv ruggning och helt flygoförmögna, så även de tog de lugnt. Flockarna i utsättningshägnen är blandade från olika kullar och de känner på varandra lite grann.

Vi tältar så att vi kan se hägnen och fåglarna med tubkikare. Några minuter efter att vi avlägsnat oss kunde vi se hur fåglarna började vinga och putsa sig. Och strax därefter började de beta. Det är fantastiskt att se hur snabbt de acklimatiserar sig till den nya miljön! Det är uppenbart att fjolårsfåglarna tar ett betydligt större ansvar än ungfåglarna; det är nästan som om de tar på sig en adoptivförälderroll och det är de som står för merparten av spanandet. Ungfåglarna är betydligt mera sorglösa…

De tre satellitsändarförsedda fåglarna är fördelade på de olika utsättningsområdena. Vår fågel fick en särskilt ömsint klapp i baken innan den släpptes. Sällan har så stora förhoppningar varit knutna till enskilda ungar!

Just nu sitter vi i tältet och med ojämna mellanrum hör vi fåglarna kackla till. Närmaste dygnet läggs på vila för folk och gäss. Imorgon sker det egentliga släppet ut i det vilda. Det är en mäktig känsla.


En utsättningsfågel med satellitsändare så projektet kan följa fågeln efter den släppts.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2014-02-14 2014-05-15