Första rapporten från häckningsområdet - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Foto taget med mobiltelefon av kameradisplay. Ett av paren som sågs i häckningsormådet 13 juni.

Första rapporten från häckningsområdet

2013-06-15 Nu börjar projektet sitt arbete uppe häckningsområdet i Norrbottens fjällvärld. Under den första perioden så söker frivilliga ornitologer efter fjällgäss och särskilt fokus läggs vid att leta efter häckande par och färgmärkta gäss.

2013-06-15

Den första rapporten kommer från en av viktigaste häckningssjöarna. I denna sjö har flera fjällgäss setts men inga indikationer på häckande par. Det vanligaste och kanske säkraste tecknet på häckning är att man finner vaktande hanar.När honan ligger och ruvar äggen står hanen vakt en bit ifrån boet och spanar för att kunna möta upp och i bästa fall skrämma bort annalkande rovdjur. Hanarna står då staty och oftast på en sten eller höjd nära strandkanten. Det kan vara ett tidskrävande arbete att hitta en sådan hane då ofta bara huvudet är synligt över videbuskagen.

Att inga sådana hanar kunnat hittas behöver dock inte betyda att inga par häckar i sjön. Även om det är en relativt tidig vår så kan honorna fortfarande värpa, dvs lägga ägg, och det är först när hela äggkullen är lagd som honan börjar ruva. Dessutom är fjällgäss mycket skygga under sin häckning och kan vara mycket skickliga på att undå upptäckt.

Under den kommande veckan kommer dessa ornitologer söka över stora områden med fjällhed och förhoppningsvis kommer rapporter om häckande par snart. Resultaten från deras arbete utgör sedan underlag för var utsättningarna av uppfödda fjällgäss sker. Utsättningarna sker nämligen i samma områden som det finns häckande par eller ruggande fåglar från det vilda beståndet.
 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2014-02-14 2014-05-15