Förstärkningsutsättningar ger effekt - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Tre utsättningsfåglar från 2014 som alla nu ingår i etablerade par bland flockarna i Hudiksvall

Förstärkningsutsättningar ger effekt

Under våren har ett antal utsättningsfåglar från tidigare år setts i flockarna som är på väg norrut. Vid rastlokalen i Hudiksvall ges unika möjligheter att studera vilka fåglar som är i par. I de flockar som besökt Hudiksvall har 13 par kunnat identifieras och i 6 par ingår utsättningsfåglar från tidigare år som en, eller bägge, äkta hälfter.

2016-05-03

Detta kan betyda att nästan hälften av de par som går till häckning senare i år kan sägas härledas till förstärkningsutsättningarna som påbörjades 2010. Detta är ett gott kvitto på att utsättningarna nu börjar ge resultat.

Reinforcements of the wild population now showing effect.

released LWFG 2014

Three relased birds fro 2014 during migration and all three are now integrated in pairs of the wild population.


During spring migration, a number of released birds from previous years have been reported in flocks that are heading north. During the stop-over in Hudiksvall unique opportunities to study the birds are given, and to identify which birds pairing to which bird. In the flocks observed in Hudiksvall 13 pairs have been identified and six of these pairs include released birds, from previous years, as one, or both, mates.


This indicates that almost half of the pairs that may go to breeding later this year can be attributed to the reinforcements which began in 2010. This is a good indication that the reinforcements now beginning to give results.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-05-03 2016-11-04