Försvunna fjällgäss - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Försvunna fjällgäss

2013-04-03 Allt tyder på att de vilda fjällgässen nu lämnat sina övervintringsplatser i Holland och är på väg norrut. Men precis som de senaste åren så är nu gässen försvunna dvs de rapporteras inte från någon lokal i något land under några veckor.

2013-04-03

Efter det att fjällgässen lämnar Holland på sin väg norrut så rastar de på en eller flera platser som hittills är okända. Detta är ett mönster som återkommit under flera år vilket har lett till att dessa veckor i april börjat kallas "de hemliga veckorna" av oss i projektet. Troligen ligger denna plats någonstans mellan Holland och Sverige. Det troligaste är någon lokal utmed Nordsjökusten i Tyskland eller ännu mer sannolikt en plats i Danmark. Under våren år 2010 sågs en flock om minst 66 fjällgäss på Amager, en känd fågellokal utanför Köpenhamn. Men sedan dess har få rapporter kommit från Danmark.

Under vårvintern gjorde tyska gåsforskare ett försök att förse fjällgäss i Holland med satellitsändare. Tyvärr misslyckades fångstförsöket då flocken aldrig gick in i fångstområdet de dagar forskarna var på plats. Detta forskningsprojekt och projekt fjällgås samarbetar och om det funnits fåglar med satellitsändare i flocken nu så kanske vi till slut skulle fått veta var den hemliga lokalen är belägen. Förhoppningsvis får vi en ny chans nästa år och en satellitsändare kan peka ut denna viktiga plats eller kanske en tysk eller dansk fågelskådare får en trevlig överraskning de närmaste veckorna.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2014-02-14 2014-02-14