Häckningssäsongen är i gång - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Häckningssäsongen är i gång

2013-05-01 Nu lägger sig de första honorna på ägg i avelsbeståndet. Projektet räknar med att sammanlagt ca 18 par kommer gå till häckning i avelsanläggningarna på Nordens Ark och Öster Malma

2013-05-01

Samtidigt som vårsträcket av vilda fjällgäss pågår som bäst genom Sverige så börjar de första paren på Nordens arkatt ruva sina ägg. Paren på Öster Malma, som ligger lite längre norrut, är lite senare i sin häckning. Att fåglar i fångenskap börjar häcka betydligt tidigare än vilda artfränder är ett mönster som är ganska vanligt hos många arter.

Nu börjar ett intensivt arbete inom Projektet för att se till att alla par trivs så att häckningen går så bra som möjligt. Olika trivselåtgärder i häckningsburarna som t.ex. skapa fina boplatser och se till att minimera störning från de andra fjällgässen i fångenskap förbättrar förutsättningarna för stora och välmående kullar och trygga föräldrarfåglar.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2014-02-14 2014-02-14