Hösträcket igång - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Tre utsättningsfåglar från fjällen som nu nått Hudiksvall (foto: Lars Göran Lindström)

Hösträcket igång

Nu har höststräcket börjat för fjällgässen. Det är nu kvittot på häckningssäsongen och hur våra utsättningar fungerat kommer.

2014-08-29

Under de senaste dagarna har fjällgässen börjat lämna fjällen och börjar dyka upp på rastplatser. I Hudiksvall står nu 37 fjällgäss men vi tror och hoppas att fler ska komma i dagarna. Hittills har det bara kommit en vild unge till denna plats.

I flocken i Hudiksvall ingår nu 4 utsättningsfåglar från fjällen och om det kommer fler vilda fjällgäss, vilket det borde göra, är det troligt att dom blir fler. Nästa stopp på höstflytten är normalt Hjälstaviken utanför Uppssala.

Om du vill se svenska vilda fjällgäss på nära håll bör du åka till Lillfjärden i Hudiksvall. Denna lokal är i mänskliga ögon en mycket märklig plats men den verkar nästan magnetisk på vilda gäss. Det är fjällgässen som valt denna plats. Lillfjärden är en liten sjö som blivit ombyggd av Hudiksvalls stad. Den omgärdas av en parkliknande miljö där gässen lärt sig att människor är ofarliga. Fjällgässen använder denna plats under vårflytt, höstflytt och de flesta år väljer även en del fåglar att rugga där.Vid Lillfjärden kan man gå in på några tiotals mete från en vild fjällgäs vilket, förmodligen, gör denna plats världsunik. 

Released LWfG in Hudiskvall

Three LWfG released in the breeding area that is now in Hudiksvall, the firist stop over site on the autumn migration,.

Autumn migration has started.

During the last days the LWfG has started to leave the breeding area and are reaching the Baltic coast. In Hudiksvall, the first major stop over site there are now 37 individuals but we have reason to hope for more birds in the coming days. So far, only one wild gosling has been reported in the flock.

Among the wild birds 4 of the relased birds from the breeding area has been identified. But if more wild birds come we believe that the number will increase. Next stop for most of these birds are Hjälstaviken outside Uppsala (just north of Stockholm)

If you want to see wild LWfG at close distance you should visit Lillfjärden in Hudiksvall. This, in human eyes, very odd site seems to be almost magnetic on wild geese.  Lillfjärden is a small lake within Hudiksvalls town. The geese has learned to accept humans in the area- the same individuals are very shy when visiting other sites.  This is probably a unique place in the sense that you can approach wild LWfG and take photos on a distance of some tens of meters.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2014-08-29 2014-08-29