Inte bara människor mår dåligt av för lite solljus - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Balduin Fischer lyckades hittta flocken med sändarfågeln 91912 (röd sändare) i området Schleswig-Holstein i Tyskland. Denna flock höll länge till på Värmlandsnäs i Vänern.

Inte bara människor mår dåligt av för lite solljus

Under senaste tiden har våra satellitsändare som kan följas på vår hemsida inte fått tillräckligt med solljus för att skicka information på ett bra sätt. Detta märks också på hemsidan då de uppdaterar sin position sällan. Vi får en del frågor om fåglarnas hälsa eller om de rent av är döda

2014-12-16

Så är inte fallet utan alla fåglar med sändare lever och mår bra. Sändarna monterades på 5 utsättningsfåglar för att kartlägga deras rörelser och studera överlevnad. Tyvärr, följde ingen av dessa fåglar med sina vilda artfränder i starten på sin flyttning som vi hoppats på då vi då kunde få en bra bonus i att kartlägga de vilda fåglarnas rörelser i detalj. Även om några av sändarfåglarna under hösten åtminstone under perioder lyckats hitta och sällskapa med vilda fjällgäss vet vi inte idag om de fortfarande gör det.

I dagsläget är tre av sändarna i norra Tyskland dvs väldigt nära kända övervintringsområden (ca 20-30 mil) för den vilda populationen i Holland. En sändare var vid senaste uppdateringen (6 dec) var kvar vid sjön Östen och den femte var kvar på norska västkusten (1 dec). Flocken på norska kusten består av 4 fåglar (var 6 från början) och sågs av fågelskådare tillsammans med spetsbergsgäss och en bläsgås 6 dec.

Samma sändarfågel (91912) som nu ses av fågelskådare i Tyskland kunde följas kontinuerligt av värmländska ornitologer och projektet vill särskilt tacka Dan Mangsbo för hans insatser. Här ses fågeln landa tillsammans med skogssädgäss (fjällgåsen i mitten) i Brosjön på Värmlandsnäs. Foto: Dan Mangsbo

 

Det har varit en ovanlig höst på många sätt. Det grå vädret som gjort att sändarna har svårt att ladda batterier kopplat till detta väderläge kan konstateras att hösten varit extremt mild och sen. Detta har gjort att de stora flyttrörelserna av gäss i Sverige förskjutits i tid och fortfarande finns det stora flockar av gäss kvar en bra bit upp i landet, i både Sverige och Norge. När den första riktiga köldknäppen kommer borde det finnas stora möjligheter att de två sista sändarna lämnar Norden och hamnar i Tyskland och Holland vilket vi räknar som populationens normala övervintringsområden.

Balduin Fischer were able to find the flock containing the transmitter-bird 91912 (red transmitter, to the right in the picture) in Scleswig-Holstein, Germany and take this photo. This flock was roosting on Värmlandsnäs in lake Vänern for a longer period. photo:Balduin Fischer

Not only humans suffer from too little sunlight- satellite transmitters are probably doing worse.

During some time our transmitters that can be tracked on this website have had to problem to charge up their batteries via the sunpanel. The information from the transmitters is sent unregularly and sometimes they are “quiet” for long periods. But to our knowledge all of the birds are doing well.

Our main purpose to put on transmitters on released birds is tracking the movements of the birds and to map the survival of the released birds. We had, of course, hopes that some of the transmitterbirds would join a wild flock already in the breeding area, hence allowing the first opportunity to track wild LWfG in Sweden in detail for the first time. However, there were never any opportunity to this very nice bonus, instead all the transmitters left the breeding area in flocks of released birds. During the autumn migration some of the transmitters did find and follow wild LWfG for some time but today we are not certain if any of these flock constellation remains.

Today we know that three of the transmitters are in northern Germany and, hence, close (200-300 km) to the known wintering areas in the Netherlands. One transmitter is still (12th Dec) close to lake Östen in the middle of Sweden and one linger by the coast in southwestern of Norway (13th Dec). The flock in Norway is now down to 4 LWfG (from the start 6 ind) an were reported to be together with Pink footed Geese and one Greater White fronted Goose.

 

The same transmitter-bird 91912 that now are reported by birdwatchers in Germany were frequently reported by local ornithologists  from lake Brosjön in Värmland, Sweden and the project want here to give special credit to Dan Mangsbo for his work. Photo: Dan Mangsbo

 

The autumn 2014 has been extreme in many ways. From October until middle of December there was a thick layer of clouds over most of middle and south of Sweden and opportunity’s to see the sun were few. Related to this weather situation the real autumn did come very late and as a consequence the big migration-movements of geese also were delayed. In fact there is still big flocks of geese in the middle of Sweden. However, the first cold spell will come soon and the geese will start o to move south in large numbers and we have high hopes that all of the transmitters soon will be found in The Netherlands or Germany when the LWfG follow other goose species.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2014-12-16 2014-12-16