Lovande polska nyheter - Svenska Jägareförbundet
bakgrund
LWfG in Poland by Grzegorz Jędro

På bilden syns alla 6 fjällgäss som nu är i Polen. Fjällgässen är i mitten av bilden och de andra fåglarna är bläsgäss. Platsen dessa fjällgäss valt är ett väl skyddat naturreservat. Fotot: Grzegorz Jędro

Lovande polska nyheter

Vi har nu fått en lite överraskande och lovande rapport från norra Polen. I Slowinski National Park står 6 av 2015 års utsättningsfåglar i en flock. Förhoppningsvis tar flocken steget över Östersjön och fortsätter mot det svenska häckningsområdet.

2016-04-08

Trots att vi förra året släppte ut hela 65 unga fjällgäss i häckningsområdet har vi fått få rapporter av dessa fåglar. Vi har därför trott att de i stor omfattning blivit tagna av rovdjur eller strukit med av andra anledningar. Därför är det extra glädjande med rapporten från Polen. Kanske är det så att det finns andra flockar av dessa utsättningsfåglar som nu är på väg norrut?!

Att platsen i Polen är väldigt nära den flyttväg som de vilda fåglarna med sändare använde under höstflytten är också det glädjande då vi helst vill att de följer den vilda populationens flyttningsmönster.


Vi håller tummarna att denna och andra flockar tar sig upp till Lappland!

Promising Polish news

LWfG in Poland foto Grrzegorz Jedro

All 6 LWfGis the middle of the photo. The other birds are Greater White-fronted Geese. The area that the birds stay is a Nature reserve and highly protected. Photo:Grzegorz Jędro  

 

We have received a somewhat surprising, but promising, report from northern Poland. In Slowinski National Park a flock with six of the birds released in year 2015 have been found. Hopefully the flock take the step over the Baltic Sea soon and continues to the Swedish breeding area.


Despite the fact that last year 65 young geese were released in the breeding area in Swedish Lapland, we have received few reports of these birds. We therefore thought that many of them were taken by predators or died of other reasons. Therefore we found the report from Poland extra promising. Perhaps there are other flocks of released birds which is now heading north ?! The site in Poland is very close to the migration route the wild birds, with transmitters, used during the autumn migration is also promisiong since we want them, as much as possible to follow the wild population migration patterns.


We keep our fingers crossed that this and other reach to Lapland in May or June!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-04-08 2016-04-08