Möte med tyska gåsforskare - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Möte med tyska gåsforskare

2012-11-29 Projekt Fjällgås mötte två tyska gåsforskare, Johan Mooij och Helmut Kruckenberg, för att diskutera framtida samarbeten 21-22 Nov. Under vintertid ses ganska många fjällgäss i Tyskland och var dessa kommer ifrån är inte helt klarlagt. Men med största sannolikhet ses fjällgäss av olika ursprung och en hel del av dessa är troligen svenska.

2012-11-29

För att klarlägga var de fjällgäss som ses i Tyskland häckar så kommer  några av dessa fåglar att fångas in och märkas med satellitsändare. När dessa fåglar märks kommer Projekt Fjällgås länka till den hemsida där fåglarna kommer kunna följas under sträcket mm. Dock kommer informationen döljas under häckning och ruggning då dessa plaster är extremt känsliga för mänsklig störning.  

Förutom satellitsändarprojektet diskuterades andra samarbetsprojekt mellan Projekt Fjällgås och dessa forskare men även projekt som inkluderar andra intressenter i andra länder utmed flyttvägen. Vi kommer förmodligen ha anledning att återkomma till detta senare.
 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2014-02-14 2014-02-14