Nu är hösten här - ut och titta på fjällgäss - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Fjällgäss med färgringar så att de kan bestämmas till individ. Det är mycket viktigt att sådana ringar rapporteras.

Nu är hösten här - ut och titta på fjällgäss

2013-08-28 Hösten är är här i fjällgässens värld. Höststräcket precis som vårsträcket är tiden då det är lättast att se fjällgäss. Fjällgässen har nu börjat lämna fjällen och de finns nu på flera lokaler framförallt Hudiksvall och Hjälstaviken.

2013-08-28

Det är en spänannde tid för för Projekt Fjällgås. Det är först nu det går att få en uppfattning kring hur häckningen i det vilda beståndet gått, hur många vuxna vilda fåglar som överlevt sommaren och hur utsättningarna gick. Under höststräcket kan alla intresserade av fjällgäss bidra till arbetet med att rädda fjällgåsen i Sverige. Insatsen är enkel och rolig- ge dig ut och leta efter fjällgäss! Om du är lyckosam och och får njuta av att se en fjällgås så lägg lite extra tid att titta efter färgringar och sedan rapportera det hela!

De flesta rapporterar sina färgringar via rapportsystemet "Svalan" dvs det system som de flesta fågelskådare använder för att rapportera sina fågelobservationer. Men det går också också bra att rapportera direkt till Projekt Fjällgås via e-mail.

I dagsläget (27 aug) finns det kända flockar av fjällgäss i Hjälstaviken utanför Uppsala och i Hudiksvall. Projektet väntar på att flera ska dyka upp. Uppenbarligen har det inte varit ett bra år för de vilda fjällgässen men en unge har setts tillsammans med sina föräldrar i Hudiksvall och även en av de utsättningsfåglar som släpptes i fjällen har kommit dit.

Av de åtta fjällgäss som släpptes ut i Hudiskvall för att förhoppningsvis ingå i den flock av vilda fåglar som ruggade där under sommaren har 6 sex stycken nu setts i Hjälstaviken. Detta är ett mycket positivt tecken då det visar att de följt sina vilda artfränder på den första etappen på sin flyttning, men det återstår många utmaningar för dessa fåglar.

 I dagarna borde det fyllas på med fler fjällgäss både i Hudiksvall och Hjälstaviken och snart även i trakterna av Bråviken/Linköping. Troligen finns det dock fler okända platser som hyser fjällgäss under hösten.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2014-02-14 2014-05-15