Nu kan du följa satellitsändarna - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

En flock fjällgäss under flyttning. Om någon av fåglarna har en sändare på ryggen kan du nu följa flocken vi nätet.

Nu kan du följa satellitsändarna

Under 2014 märktes fem utsättningsfåglar med satellitsändare. Nu, när fåglarna lämant häckningsområdet, så kan du följa hur dessa fåglar flyttar hemma framför datorn.

2014-09-02

Tanken med dessa sändare är att få  data som vi kan använda för att utvärdera hur utsättningarna fungerar och om utsättningsfågeln bildar flock med vilda fjällgäss så kan dessa bidra med kartläggning av den vilda populationens flyttning. Projektet har länge önskat att få kartlägga flyttningsvägar i detalj så att vi kan hitta, skydda och sköta alla viktiga platser på bästa möjliga sätt. 

Vi ska försöka rapportera efterhand hur det går med de olika sändarfåglarna.

Du hittar sidan uppe i vänstermenyn eller klicka på denna länk

Flying LWfG

A flock of migrating LWfG. If one of the birds in the flock is carrying a transmitter you can follow them via a website.

Now you can track the transmitters

Five of the LWfG released in Sweden during summer 2014 are carrying satellite transmitters. Now, when the birds have left the breeding area you can track the birds via your own computer.

The transmitters give us data that we can use when evaluating the efficiency of the releases of LWfG in Sweden. In the case the released birds follow wild LWfG the data can also be used for mapping the migration routes of the wild population. We have, for a long time, wanted to map the migration in detail so we can find and later protect and manage all important sites in a good way.

We will try to report news (about the birds) when we recieve new data or reports of the birds.

You find the link to the website here

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2014-09-02 2014-10-18