Projekt Fjällgås på TV i Sverige och Holland - Svenska Jägareförbundet
bakgrund
Ruvande fjällgåshona

Mitt i Naturen följer utsättningsfåglarna, och människorna, från avelsanläggningarna på Nordens Ark tills fjällgässen släpps ut i det vilda i Arjepogsfjällen. Foto: Niklas Liljebäck

Projekt Fjällgås på TV i Sverige och Holland

Under senaste tiden har fjällgässen och Projekt Fjällgås fått en hel del massmedialt intresse. Under hösten och vintern så har det visats inslag på TV från Sverige och Holland.

2017-01-12

I programmet Mitt i Naturen, på Svensk television, följs Nordens Arks personal under utsättningarna 2016. Fokus för detta inslag är att beskriva det aktiva arbetet med att förstärka den vilda populationen med utsättningsfåglar. Vi får följa utsättningsfåglarna, och människorna, från avelsanläggningarna på Nordens Ark tills de släpps ut i det vilda i Arjepogsfjällen.

Nästa inslag, från TV i Nederländerna. Fjällgässen övervintringsplatser i Nederländerna är skyddade och sköts om för att vara optimala för dessa fåglar.
Fjällgässen är mycket uppskattade i Holland och fågelskådare från hela Europa och till och med USA besöker Oudeland van Strijen som är den mest kända övervintringsplatsen.
Området är ett naturreservat och sköts av organisationen Staatsbosbeheer och en av deras reservatsbevakare följs under dagen.
I inslaget beskrivs (på holländska) området och fjällgässens liv på denna plats ingående. Gerard Ouweneel, en av projektets holländska eldsjälar, intervjuas och berättar om artens situation. Gerard beskriver också sin oro kring planerna på anläggning av vindkraftverk strax utanför reservatet och vilka effekter detta kan få för fjällgässen och andra fåglar.

Holländska inslaget på Youtube

About LWfG on TV

During the last year, LWfG and our project have received a lot of media attention. During the autumn and winter, it has been on TV both in Sweden and the Netherlands.

Christer and John (from Nordens Ark) were followed by the major TV-show about Wildlife in Sweden (Mitt i Naturen) during the work with the releases in 2016. The main focus of the program was to describe the active work to strengthen the wild population by releasing captive bred birds. We can follow the birds (and people) from the preparations in the breeding station to the moment the birds are released into the wild in Arjepogsfjällen in Swedish Lapland.
The next program, from television in the Netherlands, the wintering sites is in focus. The LWfG are very popular in Holland and bird watchers from all over Europe and even USA, visit Oudeland van Strijen which is the most known wintering site. The area is a nature reserve and is managed by the organization Staatsbosbeheer. Thomas van der Es, working as a ranger in the reserve, is followed during a day. The area is described (in Dutch) and behavior of LWfG is in focus. Gerard Ouweneel, one of our projects Dutch enthusiasts with a long history of strong engagement for the species , is interviewed and he talks about the species' situation. Gerard also describes his concerns about plans for construction of wind turbines just outside the reserve and the effects this may have for LWfG and other birds.

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-01-09 2018-10-12