Ovanlig dödsorsak för en fjällgås - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Ovanlig dödsorsak för en fjällgås

2013-02-18 Normalt är dödligheten hos de fjällgäss som tillbringar vintern i Holland låg. De flesta fjällgässen överlever vintern men ibland får vi in rapporter om funna döda fjällgäss. Denna gång var det en fjällgås som dog efter en kollision med ett tåg.

2013-02-18

Rapporten om det ovanliga dödsfallet kommer från den 4 dec 2012. Rapporten kom geneom svenska ringmärkningscentralen. Den aktuella fågeln märktes 10 juli 2010 på en ruggningsplats. Det är alltså en vild adult fågel som fångades för ringmärkning. Vid samma tillfälle ringmärktes 15 andra vilda fjällgäss. Denna individ som bar en röd färgring med bokstaven A har inte rapporterats sedan hösten 2010.

De återfynd som tidigare har kommit från Holland vintertid och gällt döda fåglar har i de flesta fall gällt fåglar som hittats men dödorsaken troligen gällt svält eller liknande. Man kan undra vilka omständigheter som legat bakom att denna fågel kolliderade med ett tåg!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2014-02-14 2014-02-14