På besök i övervintringsområdet - Svenska Jägareförbundet
bakgrund
Fjällgåsfolk i Holland

Fjällgåsentusiaster från Holland.

På besök i övervintringsområdet

Under några dagar besökte projektledaren Niklas Liljebäck Holland för att se fjällgässen på plats och för ett antal möten. Fjällgässen som tillbringar vintern i Holland är uppskattade och många ornitologer lägger mycket tid på att leta fjällgäss och läsa av eventuella färgringar.

2014-03-21

Tack vare hjälpsamma fjällgåskollegor i landet fanns ett digert program för dagarna och redan en timme efter det att planet landat kunde de första fjällgässen ses i Natura2000-området Oudeland van Strijen. Denna plats besöktes på nytt dagen efter och sammanlagt 10 fjällgäss kunde hittas bland mängder av andra arktiska gäss som bläsgäss och vitkindade gäss men även många andra vattenfågelarter fanns i stora antal. I ett svenskt öga är de skyddade naturområdena små i Holland och trycket från mänskliga aktiviteter är högt samtidigt som antalen änder och gäss är mycket höga.

Fjällgäss i området som heter Oudeland von Strijen. Området är i svenska ögon litet men i Holland är det närmast att betrakta som ett stycke vildmark

 Fjällgäss i området som heter Oudeland von Strijen. Området är i svenska ögon litet men i Holland är det närmast att betrakta som ett stycke vildmark

Under dessa dagar blev det många möten med olika intressen som kan beröra fjällgässen när de tillbringa vintern i Holland och riktlinjer inför kommande ansökan om EU-life anslag lades.  Fjällgässen tillbringar egentligen mer tid i Holland än i Sverige per år och ansvaret för populationen är egentligen minst lika stort för Holland som Sverige. De plaster som är kända för att hysa fjällgäss i Holland är dock väl skyddade och inget i skötseln verkar brista i dagsläget.

Under dessa dagar pågick också ett fångstförsök i området som heter Petten i norra Holland. Detta Natura2000-område skapades för att skydda fjällgässen och är ofta den plats i Holland som håller de största flockarna. Detta är tredje gången det tyska forskningsprojektet försöker fånga vilda fjällgäss utan att lyckas (se nyheter från september 2013). Förhoppningen var att kunna förse några fjällgäss med satellitsändare för att kunna kartlägga deras flyttning i detalj. Men de inköpta sändarna fick läggas tillbaka i sina kartonger i väntan på nya fångstförsök vilket vi kommer att komma tillbaka till.

Under sista dagen som förlades i Petten, i väntan på att någon fjällgås skulle landa i fångstområdet där två s.k. kanonnät hade riggats, anslöt de flesta av fjällgåsrapportörena i Holland. För projektledaren var det en trevlig och lärorik upplevelse att träffa dessa människor som lägger så mycket kraft på att leta efter och rapportera fjällgäss, men också som engagerat i artens bevarande i både smått och stort. På bilden överst ses hela gänget!

Fjällgässen i Holland är mycket populära bland fågelskådare. Vid de två viktigaste platserna, Oudeland von Strijen och de Petten, samlas varje vinter stora skaror av fågelentusiaster för att få se denna sällsynta fågel. Det fördes fram många värmande ord om Projektets långvariga arbete under dagarna vilket alltid ger lite extra energi för det fortsatta arbetet.

Det är många fågelskådare som besöker Holland för att se fjällgäss. Många får dock kämpa hårt men det finns mycket annat att vila ögonen på. På fotot ses en lyftande gåsflock där de vitkindade och bläsgässen har sällskap av en rödhalsad gås

 

Projektet vill passa på att tacka: Gerard &Els Ouweneel, Wil Bouwmeester, Albert de Boer, Henk Revoort, Andries Stoker (and others on Naturmonumenten), Harm Niezen, Jan Beekman, Gerard Muskens, Arie van der Linden och Leen van der Linden för deras insatser under dagarna.

English summary

During some days the Project have visited the wintering grounds in the Netherlands. During the days there were some views of the birds (not only LWfG) but the main focus was on meeting stakeholders that may have influence on the conservation of the species in the country. There was many and constructive meetings .

The LWfG is highly appreciated among birdwatchers in the Netherlands and actually the birds spend more time here than in Sweden. There are two main sites where the LWfG spend time and both are Natura2000-sites and hence well protected.

During the days the third attempt to catch wild LWfG was visited. These efforts are part of a German research project aiming at mapping the migrations routes of the LWfG wintering in westerns Europe.

The Swedish project want to send their thanks to Gerard &Els Ouweneel, Wil Bouwmeester, Albert de Boer, Henk Revoort, Andries Stoker (and others on Naturmonumenten), Harm Niezen, Jan Beekman, Gerard Muskens, Arie van der Linden och Leen van der Linden for their contributions during these days.

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2014-03-21 2014-03-23