Projekt Fjällgås får stöd för att skriva EU-ansökan - Svenska Jägareförbundet
bakgrund
Arbetet med fjällgäss i Sverige kan behöva lite stöd från EU.

Arbetet med fjällgäss i Sverige kan behöva lite stöd från EU.

Projekt Fjällgås får stöd för att skriva EU-ansökan

Under hösten 2013 sökte Projekt Fjällgås pengar för att finansiera det omfattande arbetet med ta fram en ansökan om ett s.k. EU-life projekt. Nu har projektet glädjande nog fått positiva besked från Naturvårdsverket och arbetet med att skriva ansökan har börjat.

2014-03-18

Den ansökan som planeras skickas in till EU omfattar egentligen två delar. Den ena delen fokuserar på dagens vilda population av fjällgäss och pengarna ska gå till utökade insatser för att lyfta populationen från dess ytterst akuta läge. Åtgärder planeras i häckningsområdet och längs hela sträckvägen. Partners i Holland och Tyskland inkluderas i dessa delar och likaså flera myndigheter och intresseorganisationer i Sverige. Om ansökan får bifall kommer de kommande årens arbete inkludera kraftigt utökad jakt på rödräv i häckningsområdet, ökad kapacitet för uppfödning och utsättning, restaureringsåtgärder i Hudiksvallsområdet, informationsinsatser mm.

Den andra delen av projektet fokuserar på att etablera ett nytt häckningsområde i svenska fjällen. För att sprida riskerna för de svenska fjällgässen är det viktigt att häckningsområdet utökas så arten inte är lika beroende av utvecklingen i dagens svenska häckningsområde. Att etablera ett nytt häckningsområde hos gäss är inte lätt i och med att utsättningsfåglarna måste lära sig flyttvägen. Projekt Fjällgås använde en gång i tiden adoptivföräldrar som lärde utsättningsfåglarna flyttvägen vilket gav en hög återvändandefrekvens men metoden fick vissa negativa biverkningar och krävde mycket extra arbete. I det planerade projektet ska istället ultralätta flygplan testas för denna uppgift. Upprinnelsen till detta är ett tyskt initiativ (Aktion Zwerggans) som vill lära fjällgäss flytta till ett område i västra Tyskland för övervintring (10-15 mil från dagens övervintringsområde i Holland). Denna spektakulära åtgärd inkluderas i projektet som ett test under två eller tre år. Tanken är att sedan utvärdera denna utsättningsmetod tillsammans med de som Projekt Fjällgås nyttjat under många år.

Under våren kommer vi få jobba hårt med att få ihop alla de dokument som en ansökan om EU-medel innebär. Sedan kommer det dröja upp till ett år ytterliger innan besked om huruvida ansökan beviljas. Om ansökan är lyckosam kan de utökade åtgärderna eventuellt börja sättas in under 2015.

 

English summary

During 2013 the Swedish Project applied for funding to be able to take on the massive work to produce an application to EU-life. The application to Swedish Environmental protection Agency was granted and the long process regarding the EU-application has started.

The project will include two separate parts, one focusing in boosting the conservation effeorts for the existing wild population and the other part on increasing breeding area via establishing a new breeding site in northern Sweden. 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2014-03-18 2014-03-18