Rapport om övervintringsområdena - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Rapport om övervintringsområdena

2013-12-11 De fjällgäss som häckar i Sverige övervintrar framförallt i Holland. Detta är resultatet av Projekt Fjällgås ansträngningar för att undvika en mer riskfylld sträckväg till östra Europa och västra Asien. Men hur säkert är det i Holland?

2014-02-14

Projekt Fjällgås har som en del i det svenska åtgärdsprogrammet låtit holländska experter göra en utredning kring fjällgässen när de är på vinterkvarteren. De platser som nyttjas av fjällgässen på vintern är få och därför är det viktigt att alla platser skyddas och sköts på bästa. Enligt denna rapport har dessutom antalet sådana platser minskat under senare tid.

Rapporten visar att alla lokaler i Holland är skyddade och sköts på ett bra sätt. Flera av platserna är dessutom s.k. Natura2000-områden med fokus på just fjällgäss. Risken för att fjällgäss skjuts av misstag i Holland bedöms som små. Författaren drar dessutom slutsatsen att det är högst troligt att det övervintrar fjällgäss i Holland som inte kommer från den svenska populationen.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2014-02-14 2014-03-18