Sändare på vilda fjällgäss- trägen vinner! - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Att få en sändare att sitta perfekt är ett hantverk och kräver tålamod. Gerard Muskens, från Holland,har stor erfarenhet av detta framförallt efter ha jobbat mycket med bläsgäss. Efter många justeringar var vi alla nöjda, utom möjligen gåsen som snabbt ville tillbaka till sin flock.

Sändare på vilda fjällgäss- trägen vinner!

Nu har de första vilda fjällgässen försetts med sändare. Vi hoppas detta kan ge oss kunskap kring hur gässen flyttar och hitta viktiga och hittills okända områden som är viktiga för fjällgäss

2015-05-08

Att förse vilda fjällgäss med sändare har varit på projektets önskelista länge och vi samarbetet med ett tyskt forskningsprojekt under tre år för att detta ska bli av. Men för att få på en sändare krävs det att man fångar dessa varska fåglar.Som vi har rapporterat om tidigare (t.ex. här) har det visat sig svårt och många hundra arbetstimmar, främst i Holland har lagts på fångstförsök utan att dessa lyckats. 

Men nu, i Hudiksvall, med lite flyt och med samlad kunskap från tidigare försök har nu 3 fjällgäss försetts med sändare. Sändarna har under de dagar som gått fungerat bra och detaljerad information om hur fåglarna rör på sig har redan gett nya kunskaper.

Flygande sandarfagel

En av de vilda gässen som nu fått sändare till vänster i bilden. Fotot togs strax efter fågeln släpptes fri igen, och sändaren kommer efter en tid till stor del döljas av fjädrarna


Projekt Fjällgås och forskningsprojektet har enats om att vänta med att erbjuda möjligheten att följa dessa fåglar via vår hemsida. Snart börjar fåglarna närma sig häckningsområdet och då skulle ändå informationen döljas av sekretesskäl. Om allt går väl och fåglarna lever i höst kommer vi dock lägga ut en hemsida publikt där dessa fåglar kan följas på deras höstflyttning.

Transmitters on wild LWfG

Gerard Muskens and LWfG

To mount a transmitter in a perfect way is a handycraft that need some patience for all involved. Gerard Muskens, From The Netherlands, have a lot of experience especially from working with Greater White-fronted Geese. After a lot of adjustments we were all content, possible except the bird that wanted to go back to its flock.

 

The first LWfG from the wild population are now carrying transmitters. This gives us hope to get new knowledge about the migration routes and to find unknown important areas that are of importance.

To put transmitters on birds from the wild population has been prioritized for a long time. During three years we have been cooperating with a German research project to fulfill this plans. However, to put on transmitters on wild birds you have to trap them first. As we have reported earlier this have shown to be very demanding and many hundred of working hours, mostly in the Netherlands, have been spent waiting by nets and traps without success.

flying transmitter bird

A wild LWfG with transmitter to the left in the picture. This photo were taken just after the bird were set free and the transmitter will after some time be covered by feather to al large extent.

 

But now, in Hudiksvall (in Sweden), with some luck and earlier experiences as a background we were able to put transmitters on three wild LWfG. The detailed data coming in already, after some days, have given us some surprises and new knowledge.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-05-08 2015-05-12