Satellitsändarna rör på sig - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

En utsättningsfågel med en satellitsändare på ryggen (från 2013)

Satellitsändarna rör på sig

Projektet har som tidigare rapporterats satt på 5 satellitsändare på utsättningsfåglar. Detta är ett led i vår strävan att kartlägga fjällgässens rörelser men också utvärdera våra utsättningar. Nu börjar flera av dessa sändare röra på sig rejält!

2014-08-19

Två av sändarna har sedan någon vecka tillbaka rört sig i Norge. En av sändarna har efter den nådde norska kusten rört sig långsamt norrut och rör sig nu i ett ganska begränsat område söder om Bodö. Den andre sändaren flög istället söderut och rört sig ganska snabbt och målmedvetet. Våra misstankar gick till att denna sändarfågel fått kontakt med de många grågässen som finns utmed den norska kusten. Den 19 augusti fick vi belägg för att så var fallet. Sändarfågeln rapporterades på norska motsvarigheten till Sveriges fågelrapporteringsystem (”Svalan”) och den sällskapade med 2 andra utsättningsfåglar (alla 1K) och 8 grågäss utanför Verdal nära Trondheim. Detta kan betyda att de följer grågässen till Holland och kan med andra ord övervintra nära de andra svenska fjällgässen och möjligen få kontakt på övervintringsområdet. Det ska bli spännande att följa denna sändare.

 

Finns det någon intresserad norsk ornitolog som har mer markbunden information så tas den tacksamt emot. Hör av er på e-mail till Niklas Liljebäck

 

De tre andra sändarna rör sig fortfarande i och omkring häckningsområdet. En av dessa sändarfåglar har setts i sällskap med tre andra fjällgäss vid ett tillfälle. Det är glädjande att samtliga sändarfåglar fortfarande lever men det förbryllar och bekymrar oss att två av dom flugit till norska kusten. De valde denna udda flygning oberoende av varandra (flera dagar mellan individernas flygning) men likväl rastade de först på samma lilla ö vid norska kusten.

Vår avsikt är att snart gör det möjligt att följa dessa sändare på vår hemsida. Vi vill dock vänta tills det att de lämnat häckningsområdet eller andra känsliga områden.

 Utsättningsfågel med sändare

One released bird with a transmitter mounted on its back (from 2013)

 

Birds with satellite transmitters are on the move

As earlier reported we have put satellite transmitters on 5 of the released LWfG in Sweden this year. This is one tool in our efforts to map the movements of the LWfG-population in Sweden but also aims at collecting data for our evaluation of the releases. Several of the transmitter-birds are now on the move.

Two of these birds are now, since some time, in Norway. One of the birds started to move north when reaching the Norwegian coast and is now moving around in a area south of Bodö. The other bird, in Norway, moved south along the coast and we could soon see that the birds started to behave (move) in a way that we suspected it had contact with the numerous Greylag Geese that can be found along the Norwegian coast. The 19th of august we were proved right when the bird was reported on the national reporting system for birds in Norway. It was seen in the company of two other released birds (all of them 1cy birds) and 8 Greylag Geese outside Verdal close to Trondheim. This might have the result that they migrate with the Greylags to The Netherlands and hence spend the winter close to the other Swedish LWfG.

We hope to have more detailed information from Norweigian birders about these birds.

 

The other three transmitters are still moving around in or close to the breeding area of the wild population. One of these birds has been reported to be in company of three other LWfG (probably released birds). We are happy to find the transmitter-birds still alive, but we are surprised and concerned that two of them migrated to Norway. Both these birds actually landed on the same small island outside the coast totally independent of each other.

It is our intention to soon make a website with the possibility to follow the transmitter-birds movements. However, we will not do so when there is still a risk to expose the breeding area or other important areas.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2014-08-19 2014-08-19