Sista importen av ryska fjällgäss - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Sista importen av ryska fjällgäss

2013-06-24 Projektet har sedan 2005 årligen importerat fjällgäss som fångats på ryska tundran. Denna import är grunden för det nya avelsbeståndet vilket nu är så stort att denna del av verksamheten kan avslutas.

2013-06-24

Fjällgässen som importeras till Sverige har fångats som ungar på den västryska tundran av ryska gåsforskare. Fåglarna har sedan fått bilda par i avelsanläggningarna i Sverige och avkomman från dessa är de som senare släpps ut i häckningsområdet.

Projektet har tillsammans med Naturvårdsverket under många jobbat hårt med att få till denna import vilken inneburit många vändor i byråkratin i både Sverige och Ryssland. Under perioden har mellan 2 och 10 fåglar tagits in årligen och det totala antalet är nu 59 ryska fjällgäss. Valet att avsluta importen grundar sig på att avlebestånden idag fyller Projektets anläggningar på Nordens Ark och Öster Malma och att importen även inneburit stora kostnader.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2014-02-14 2014-02-14