Situationen för den vilda populationen akut! - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Situationen för den vilda populationen akut!

2013 blev, tyvärr, ytterligare ett svårt år för den svenska vilda populationen av fjällgås. Under våren 2013 kunde ca 60 fåglar räknas in på sin väg till häckningsområdet i fjällen. När nu höststräcket är över bedömer projektet att förlusterna av vuxna individer återigen varit stort och reproduktionen liten och endast ca 40 fjällgäss finns kvar.

2013-11-13

Allt tyder på att det återigen varit stora förluster av vuxna fjällgäss under häckning och ruggning i fjällen och den havsörn som bedömdes ha specialiserat sig på fjällgäss 2012 var åter på plats i häckningsområdet 2013.  De individer som tas i häckningsområdet är ofta ena halvan i ett etablerat par. När par försvinner kan det ta många år innan den kvarvarande fågeln hittar en ny partner och häckar. Fjällgåsen är mycket noga i sitt val av partner och detta förhållande gör att population kan ha svårt att läka de skador den har fått.

Av de 60 fåglar som flög upp till häckningsområdet under försommaren kom 29 individer ner igen för att spendera sommaren i Hudiksvall och genomföra sin ruggning där. Dessa fåglar har alltså gjort bedömningen att det inte var lönt att försöka häcka detta år och att riskerna att rugga i fjällen var för stora. Förmodligen var bakgrunden till denna förflyttning en kombination av lärdomar från 2012 års situation och fåglarnas bedömning av förutsättningarna denna sommar. Det finns många exempel på att, framförallt arktiska, gäss kan göra långa förflyttningar till säkra ruggningsområden. Av de 29 fåglar som påbörjade sin ruggning i Hudiksvall vet Projektet att åtmistonde 28 överlevde, troligen alla 29.

I häckningsområdet i fjällen var det alltså ca 30 fjällgäss kvar som försökte häcka eller rugga. Totalantalet fjällgäss under hösten 2014 var ca 40 individer, vilket inkluderar de 28 eller 29 som ruggade i Hudiksvall. Detta visar att av de 30 som blev kvar i fjällen överlevde ca 10. Detta är självklart ohållbart för ett långsiktigt bevarandearbete för fjällgås i Sverige. Om dessa förluster fortsätter ett år till kan detta vara dödsstöten för den svenska fjällgåspopulationen. Predation är en naturlig del i fjällgåsens liv. Men varje individ och varje producerad unge i den vilda svenska fjällgåspopulationen är nu otroligt viktig om populationen ska överleva.
Inför 2014 verkar Projekt Fjällgås för att minska predationstrycket på den vilda populationen och känner också att berörda myndigheter har tagit händelserna på allvar. Det planeras för utökad rödrävsjakt och man diskuterar även örnproblematiken och olika lösningar på detta. Det finns med andra ord fortfarande all anledning att hoppas på en framtid för den svenska fjällgåspopulationen. Ett bra häckningsår där utsättningarna fungerar bra kan ta igen mycket av förlusterna. Under perioden 1996-2000 ökade den vilda populationen från ca 50 fåglar till drygt 100 vilket visar betydelsen av några goda år. Projekt Fjällgås hoppas nu på en tidig och varm vår med lite predatorer i häckningsområdet 2014.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2014-02-14 2014-02-17