Sommarnytt - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

En vild fjällgåshona med ungar. Många andra markhäckande fåglar i nordligaste Sverige har ett bra år vilket ger lite hopp om att det kan komma många vilda ungar på vingar i Sverige i år.

Sommarnytt

Det pågår en febril aktivitet under sommaren inom projektet. Arbetet med hemsidan kan därför släpa efter en del. Men här kommer några korta sammanfattande punkter.

2014-07-15

Så här i början av juli har troligen alla häckande par fått ut ungar i fjällen. Nu pågår inventeringar för att få indikation på häckningsresultatet, men även för att studera eventuell förekomst och störning av örn.  Fjällgåsen är en mycket svårinventerad art och områdena stora. Slutlig bekräftelse på häckningsframgången får man först när gässen lämnat fjällen i höst. Noteras kan dock att många markhäckande fåglar har ett bra år i svenska fjällen som en respons på hög gnagarförekomst. Förhoppningsvis kommer fjällgässen också gynnas av att rödrävar och andra rovdjur har mycket annan mat att sikta in sig på.

I Hudiksvall ruggar nu 28 fjällgäss, varav åtminstone 8 kan identifieras genom sin märkning. Ett par av de märkta fåglarna har tidigare inte observerats på traditionella rast eller övervintringsplatser.

I början av augusti kommer utsättning av ungfåglar (även ettåringar dvs 2K) att ske i häckningsområdet. Den stora utmaningen blir att få dessa att ansluta sig till de vilda fjällgässen och därigenom lära sig flyttvägen och de rastplatser som gässen utnyttjar. Några av de frisläppta gässen kommer att förses med satellitsändare för att underlätta utvärderingen av utsättningarna. Preliminärt finns ett 50-tal utsättningsfåglar att tillgå för årets utsättning.

Tidigt i september görs nya försök att i Hudiksvall fånga och märka ett antal rastande fjällgäss. Syftet är att på detta sätt öka kunskapen om flyttningsrörelser, rastplatser och övervintringsområden. Erfarenheten är att det finns ett stort intresse bland ornitologer att rapportera förekomst av  fjällgäss, såväl i Sverige som i det viktigaste övervintringslandet Holland och märkta fåglar underlättar förståelsen för olika individers beteenden.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2014-07-15 2014-07-15