Störning i häckningsområdet kartlagt - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Störning i häckningsområdet kartlagt

2013-11-25 Fjällgåsen är mycket störningskänslig under häckning och ruggning. I häckningsområdet har Projektet under många år kunnat kartlägga störningar från människor. Denna kartläggning har nu presenterats i rapportform till ansvariga myndigheter för att erbjuda bästa möjliga kunskapsunderlag för åtgärder för att minska störningar.

2013-11-25

Det område där det idag finns vilda häckande fjällgäss innefattar några kvadratmil av fjälldalgång som egentligen ligger avskilt till i Norrbottens fjällvärld. Men störningar från människor förekommer ganska ofta och allt tyder på att detta problem ökar. De svenska fjällgässen har lärt sig att på vissa platser, särskilt vid Lillfjärden i Hudiksvall, är människor ofarliga och uppträder där mycket oskyggt. Men under häckning och ruggning är de mycket skygga och störningskänsliga.

Det finns exempel på att det räcker med att en fjällgåshona skräms från boet en gång av människor för att den ska överge bo och ägg. Ruggande flockar av fjällgäss väljer ofta sjö noggrant, och det är ofta mindre sjöar i gränstrakten mellan kalfjäll och fjällbjörkskog. Tyvärr är ofta sådana sjöar eftertraktade av sportfiskare och den störning en sportfiskare utgör kan få flocken med ruggande fjällgäss att vilja byta sjö vilket då sker till fots och fåglarna blir då extremt sårbara och lättupptäcka för predatorer.

Störningen i sig behöver heller inte vara det största problemet utan en fjällgåshona som lämnar sitt bo ostört lägger mycket tid på att lägga över dun och växtdelar över äggen för att hålla dessa varma och gömma dom för rovdjur. En hona som störs av boet eller bort från små ungar lämnar dessa oskyddade tills störningen försvunnit. Äggen eller ungarna blir då mycket lättupptäckta för rovdjur och om störningen blir långvarig kommer de dö av nedkylning.  Fjällgäss som skräms av människor, inte bara häckande honor, blir generellt mer exponerade för rovdjur vilket kan medföra att även vuxna fåglar tas i större omfattning än om störning inte förekommer.

Projekt Fjällgås har nu lämnat in en utförlig rapport till ansvariga myndigheter för att bidra med ett bra kunskapsunderlag angående frekvensen av störningar och de effekter som kunnat spåras. Rapporten innehåller en hel del geografiska hänvisningar vilket gör att den inte publiceras offentligt. Förhoppningsvis kan detta leda till att störningar av människor begränsas vilket i sin tur kan skapa förutsättningar för fler lyckade häckningar och till att färre vuxna fjällgäss tas av rovdjur kommande somrar.
 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2014-02-14 2014-03-18