Tre utsättningar i samma flock - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Vit 2 tillsammans med omärkta fåglar i Hudiksvall.

Tre utsättningar i samma flock

I Hudiksvall har det ruggat 28 fjällgäss I år. Bland dessa finns utsättningsfåglar från tre tidigare utsättningar.

2014-08-03

Bland fjällgässen i Hudiksvall i sommar har flera ringar lästs av. Bland dessa finns utsättningsfåglar från tre olika utsättningar bland de vilda gässen. De röda ringarna (3,9 och J) är alla vilda fjällgäss som fångades in och märktes 2010 så totala antalet vilda fåglar uppgår till 23.

Vit N är en utsättningsfågel från fjällen 2011. Denna ruggade även 2013 i Hudiskvall. Vit 2 och Vit 9 är  utsättningsfåglar från häckningsområdet 2013. Blå A och Blå 8 är två av de unga hanar som sattes ut som ett test i Hudiksvall 2013.

Vit 2 i flock

White 2 in a flock of wild LWfG.

 

Three releases in the same flock

In Hudiksvall 28 LWfG molt this year and among them there are birds from three different releases.

In the flock of molting birds in Hudiksvall several rings has been reported. The red rings (3,9 and J) are all wild birds that were trapped and ringed in 2010 so all together there is 23 wild LWfG at this site.

White N is a released bird from the breeding area in 2011. This bird also molted in Hudiksvall in 2013. White 2 and 9 are both from the releases in the breeding area in 2013. Blue A and 8 are from the test with releases of young males in Hudiksvall 2013.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2014-08-03 2014-08-03