Tysta sändare - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Information kring var fjällgässen är kan missbrukas. För att undvika att detta sker släcker vi ner möjligheten för andra att kunna följa sändarna när känslig data börjar komma in.

Tysta sändare

För några dagar sedan tog vi bort möjligheten att följa sändarna på utsättningsfåglar från 2014 på hemsidan.

2016-04-11

Vi valde att göra så av två anledningar.


1. Fåglarnas säkerhet. Vi har fått tydliga indikationer på att dessa sändares positionsangivelser används av människor som kan komma att skada den aktuella fågeln eller de fåglar den sällskapar med.


2. Vetenskapliga skäl. Dessa fåglars rörelser är av högt intresse för de som bedriver det forskningsprojekt som ansvarar för sändarna. För att inte ”nyhetsvärdet” av de data som kommer ska minska när vetenskapliga arbeten publiceras så stänger vi nu ner denna funktion.


Stort tack till alla ni som rapporterat kring dessa fåglar och bidragit med kunskap.


Möjligheten att följa de vilda fåglarna "Niklas", "Nina" och "John" kommer att finnas kvar tills de påbörjar den sista etappen mot häckningsområdet.

 

Quiet transmitter

tagged LWfG

 

A few days ago we removed the ability to follow the transmitters on the release birds from 2014 on our website. We chose to do so for two reasons.

1. The birds' safety. We have received clear indications that the transmitter's location data is used by people who may harm the current bird or other in company with the tagged bird.


2. Scientific reasons. These birds' movements are of high interest for those engaged in the research project responsible for the transmitters. In order not to "newness" of the data when the scientific works is published we now keep the data to ourselfs.


Many thanks to all of you who reported these birds to us.


The possibility to follow the wild birds "Niklas, Nina and John remains until they start their last flight towards the breeding areas (normally in mid May)

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-04-11 2016-05-04