Utsättning i Hudiksvall - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Utsättning i Hudiksvall

2013-07-12 Gäss bildar par under vinter och vår och hanen brukar följa honan till häckningsområdet. Detta innebär att hanar kan sättas ut för att förstärka det vilda beståndet på andra platser än i häckningsområdet. Därför har projektet nu satt ut 8 unga hanar till den flock av vilda gäss som ruggar i Hudiksvall.

2013-07-12

Dessa fåglar släpptes fria 11 juli och rapporteras nu gå tillsammans med de 29 vilda fjällgässen. Projektet valde att vänta med denna rapportering för att undvika eventuella nyfikna besökare som skulle kunnat störa fåglarna. Det är fyra årsungar och fyra fjolårsungar som släppts på denna plats. Förhoppningsvis kommer de följa med denna flock till övervintringsområdena i Holland och Tyskland och där bilda par med en vild hona och återkomma till det svenska beståndet. Detta är en metod projektet inte testat innan och därför görs detta försök med ett ganska litet antal fåglar.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2014-02-14 2014-02-14