Varför skjuts svenska fjällgäss i Norge? - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Varför skjuts svenska fjällgäss i Norge?

Varför skjuts svenska fjällgäss i Norge?

Beslutet av det norska Miljödirektoratet att låta avliva en andra fjällgås från det svenska uppfödningsprojektet har väckt stor uppmärksamhet. Att avliva en fullt friska individ av en globalt hotad fågelart, som dessutom är föremål för omfattande engagemang i flera länder är självfallet synnerligen kontroversiellt men lyckligtvis unikt.

2015-06-15

Miljödirektoratets uppseendeväckande beslut borde underbyggas av väl grundade vetenskapliga skäl. Vi har inte kunnat finna något sådant underlag skrivet av Miljödirektoratet.  Däremot har NOF, Norsk Ornitologisk Förening, gjort sitt bästa att förklara hur myndigheten tänkt och hur angeläget det var att denna fjällgås avlivades. Tyvärr finns inget i denna text som ger en hållbar vetenskaplig eller bevarandebiologisk förklaring utan är mer ett, ytterligare,  försök att smutskasta det svenska bevarandearbetet för arten. Nedan kan du ladda ner Projekt Fjällgås granskning (som PDF) av det norska dokumentet.

 

Varför skjuts svenska fjällgäss i Norge?

 

Why are Lesser White-fronted geese from Sweden shot in Norway?

Why are Swedish Lesser White-fronted Geese shot in Norway?

 

The decision by the Norwegian Environment Agency to kill a second Lesser White-fronted Goose (LWfG) from the Swedish captive bred population has caused great attention. To kill a globally threatened bird species, which also is subject of extensive conservation measures in a number of countries, is obviously extremely controversial but fortunately unique.

The remarkable decision taken by the Environment Agency ought to be based on well-founded and scientific arguments, but we have not been able to find any such basic data. BirdLife Norway, however, on its webpage, has made an effort to explain the consideration of the authority and how important it was to kill an additional Lesser White-front. Unfortunately there is nothing in this text that has a solid scientific base or gives an explanation from conservation biology point of view. Instead it means another attempt to blacken the conservation work being done in Sweden.

Below you can download a text (PDF) where the Swedish project have scrutinized the text on BirdLife Norways webpage. 

Why are Lesser White-fronted geese from Sweden shot in Norway?
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-06-15 2015-06-16