Vårkänslor i fjällgåsvärlden - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Fyra fjällgäss i Hudiksvall 9 april. I mitten två utsättningsfåglar från 2014 och på var sida två vilda vuxna fåglar. Foto: Lars Göran Lindström

Vårkänslor i fjällgåsvärlden

Projektet har haft en lång och intensiv period av skrivbordsarbete vilket gjort att rapportering på hemsidan halkat efter. I fjällgässens värld är det däremot full fart! Under de senaste två dagarna har det börjat dyka upp fjällgäss på flera platser i Sverige men även i Danmark och Norge.

2015-04-10

Även om vi inom projektet suttit vid skrivborden har vi upplevt ett enormt intresse och engagemang från fågelintresserade i främst Holland, Tyskland och Danmark när de fått se fjällgäss. Ett stort tack till er alla för era detaljerade rapporter.

I gryningen idag, 10 april, sågs det hela 23 fjällgäss i Svartåmynningens Naturreservat i Östergötland. Dessa hade förmodligen sträckt under natten. Rekordtidigt anlände det även fjällgäss till Hudiksvall den 8 april. Denna flock gav dessutom mycket glada besked. I flocken ingick tre utsättningsfåglar från 2014 tillsammans med tre vilda fåglar.

Under senare tid har det också kommit in många rapporter om utsättningsfåglar från 2014 som verkar vara på väg norrut. Senaste rapporten (idag) kommer från Norge och strax norr om Oslo där två fåglar står tillsammans med grå och spetsbergsgäss. Förhoppningsvis väljer de att dra sig lite österut och återvända till häckningsområdet

 Spring in the LWfG- world

LWfG in Hudiksvall april 2015

Four LWfG in Hudiksvall 9th April. In the middle two birds that were released in 2014 and on both sides two wild adults. Photo: Lars Göran Lindström

The project has had a long and intensive period of paperwork and therefore the news on the webpage have been scares. But among the LWfG there is now full activity. During the last two days there are reports coming in from several sites in Sweden but also from Denmark and Norway.

Even if we working in the project have been spending the time behind the desks we have received a great interest and dedication from people that have seen LWfG in the field in especially in the Netherlands, Germany and Denmark. A great thanks for your efforts and detailed reports!

Today, 10th April, in the first light, 23 LWfG were seen in Svartåmynningens Nature reserve in Sweden. These birds probably arrived after migrating during night. Earliest ever LWfG were reported from Hudiksvall in Sweden on the 8th April (earlier record 9th April). The flock in Hudiksvall also gave very positive information since 3 birds released to reinforce the wild population in 2014 were together with three wild adults.

During the last days there have also been many reports on birds released birds in 2014 that are now on the move north. The latest reports  (today) comes from Norway where two of these birds have been found in a flock of Pink-footed Geese and Greylag Geese. Hopefully they will soon turn a bit east and go back to the breeding area in Sweden.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-04-10 2015-04-10