Vårsträcket på topp - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Vårsträcket på topp

2013-05-01 Nu kulminerar vårsträcket genom Sverige. Idag (1 maj) är det 40 fjällgäss som rastar i Hudiksvall och det finns fjällgäss på flera platser längre söderut.

2013-05-01

Ett grov uppskattning av de vilda fjällgässen som nu rapporteras i Sverige ger lite drygt 50 individer. Hur många som inte upptäckts och rapporterats är svårt att gissa men detta antal kan jämföras med de ca 120 individer som sågs under våren 2012. Detta ger, tyvärr, det slutliga kvittot på att den vilda svenska populationen i princip halverades under sommaren 2012.

Bland gässen i Hudiksvall har ornitolger på plats kunnat läsa av 5 färgmärkta individer. Projektets sammanställningar av de färgmärkta individer som har rapporterats under vintern i Holland pekar på att några fåglar fortfarande antingen inte nått Sverige eller rastar på platser där de inte upptäcks.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2014-02-14 2014-02-14