Vintern är här till slut! - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

På fotot ses flocken av utsättningsfåglar som nu är på den berömda fågellokalen Minsmere i England. I bakgrunden ses bläsgäss vilka de verkar sällskapa med. (foto: David Fairhurst

Vintern är här till slut!

Alla sändarförsedda fåglar befinner sig nu på lämpliga övervintringsområden. Fyra av dessa ligger klart inom den flyttväg vi tror att de vilda fåglarna använder och den femte hamnade i England efter en lång flygning över Nordsjön under juldagarna. Julhelgen bjöd också på andra intressanta rapporter av fjällgäss.

2015-01-05

Det har varit en ovanligt mild och långvarig höst. Den första riktiga kylan i mitten av december gjorde till slut att de flyttfåglar som dröjt sig kvar till slut fick fart söderut, detta gällde inte minst alla gäss, inklusiver fjällgässen.

En av sändarfåglarna, 91905 (rosa) dröjde sig kvar länge vid sjön Östen i Västergötland och där sågs ofta den tillsammans med vilda fjällgäss. Den 26 dec , efter en sträckflygning anlände denna sändare till ett område söder om Bremerhaven i norra Tyskland. Sedan dessa har många försök av lokala fågelskådare att hitta dessa fåglar gjorts utan resultat. Vi i projektet är mycket intresserade att få veta om sändarfågeln har sällskap med andra och förhoppningsvis vilda fjällgäss.

Sändarfågeln som hamnat i England (122015, gul)  har rönt stor uppmärksamhet. Fjällgåsen är en första klassens raritet i England. Ganska snabbt efter vi rapporterat om att sändarfågeln nått den brittiska kusten hittades fåglarna av fågelskådare. Denna grupp om fyra utsättningsfåglar (1 2k+3 1K) kunde inte ha valt en bättre plats att rasta på. Minsmeres våtmarker och omgivningar är en av Englands absolut bästa fågellokaler för våtmarksfåglar. Fjällgässen har här sällskap av en flock av bläsgäss och sädgäss (tundrarasen Rossicus).

 Filmen ovan visar de fyra utsättningsfåglarna vid Minsmere i England 27 Dec. (Filmen av David Fairhurst). This short film shows the released birds in Minsmere, UK from the 27th December.

 

En annan flock med utsättningsfåglar som skapat stor uppmärksamhet är den flock på fåglar som sågs på Bornholm 19-26 Dec. Denna flock har vi tidigare skrivit nyhet om då den sågs på Ottenby på Öland (14 Nov) , och innan dess i Piteå. Denna flock verkar dock ha lämnat ön och flyttat vidare.

 Utsättningsfåglarna som rastade på Bornholm. Filmen inspelad 19 dec av Sune Riis Sørensen och ligger på Youtube. Film from Island of Bornholm in the Batlic coast showing relased birds from 19 Dec.

Vi följer denna utveckling med stort intresse. Hur många av våra utsättningsfåglar lever? Speglar sändarfåglarnas rörelser resten av utsättningsfåglarna? Hur många kommer att komma tillbaka till häckningsområdet 2015?

 

LWfG at Minsmere

The flock of released birds now at Minsmere in UK. The four LWfG in fron of some European Greater White fronted Geese. (photo: David Fairhurst)

The winter came at last!

All the transmitter birds have left the Nordic countries and are now on suitable wintering grounds. Four of the transmitters is clearly in what we think is the normal migration route of the wild population and the last is now in England after a long flight over the North Sea. The holidays also gave some other interesting reports of LWfG movements.

The autumn 2014 was very mild and prolonged. The first real cold period cam in the middle of December and the birds that delayed the migration had to start to move south and there was some massive migration of geese and all the LWfG left Sweden (and Norway). One ov the transmitter-birds, 91905 (pink), was lingering close to lake Östen and were repeatedly reported together with wild LWfG. After a non-stop flight to a known goose roost near Bremerhaven in north Germany there have been trials to find the birds. We are very keen to know if there are wild LWfG in the area! Hopefully we will know soon.

The transmitter-bird that now are in England have caused a lot of attentions sone LWfG is a first degree rarity in this country. It did not take long after the birds entered the English coast before they were spotted and reported by local ornithologists. This flock of  four released birds (1 2cy and 3 1cy birds) could not have chosen a better place to rest or maybe spend the winter. Minsmere is a one of UKs best sites for waterbirds. The LWfG now have company of European Greater White fronted geese and Bean geese (ssp Rossicus).

Another flock of released birds that have caused some attention is a flock of five birds ( 1 2cy and 4 1cy birds) on the Island of Bornholm between Sweden and Germany 19th-26th December. This flock (then 6 birds) has been the subject of another “news” from the 14th November 2014 when the flock were reported from Island of Öland in the Baltic sea. Earlier during autumn migration the flock was reported from Piteå by the Baltic coast in the north of Sweden. It seems that this flock has left Bornholm.

We follow the development carefully. How many released birds are alive?, Does the movements of the transmitter-birds mirror the overall movements of the birds? How many of these birds will come back to breeding area in 2015?

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-01-05 2015-01-05