Följ fjällgässen med satellitsändare! - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Följ fjällgässen med satellitsändare!

 

Följ fjällgässen med satellitsändare

 

Under våren 2015 märktes tre vilda fjällgäss med satellitsändare. Nu kan du följa dessa sändarförsedda fåglars flyttning på nätet. Detta delprojekt är ett samarbete med ett tyskt forskningsprojekt vilket är finansierat av BirdLife Tyskland (NABU). De vilda fjällgässen med sändare har getts namn (Niklas, John och Nina) medan utsättningsfåglar, från 2014, benämns med nummer.

During spring 2015 3 wild LWfG were tagged with transmitters. You can now follow the migration below. This study is a cooperation with a German research project which is financed by BirdLife Germany (NABU). Wild LWfG is having names (Niklas, John and Nina) and released birds, from 2014, are presented with numbers. 

 


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-09-08 2016-04-08