Följ satellitsändare - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Följ satellitsändare

Klicka här för att komma till kartan med sändare.
För att komma till sidan med sändare klicka här eller på bilden. Du ser i punkterna nedan
hur du använder kartan.
  

 

Hemsidan där du kan följa sändarna har stängts ner tillfälligt. Vi tackar alla för det stora intresset och för de rapporter av fåglarna som gett oss ovärderlig information av vad dessa fåglar gör. Hemsidan kommer öppnas på nytt senare i vår och vi hoppas då också kunna inkludera spårning av sändare på fjällgäss från den vilda populationen.

The website where you can track the transmitters is now temporarily closed. We thank you all for your great interest and reports on these birds, which have very much contributed to our understanding of what the birds are doing. The website will be re-launched later this spring, and we hope that we will be able to include tracking of transmitters on Lesser White-fronted Geese from the wild population.

Under sommaren 2014 märktes fem utsättningsfåglar med satellitsändare. Nu kan du följa dessa sändarförsedda fåglar via länken ovan. Tanken med dessa sändare är få in data som vi kan använda för att utvärdera hur utsättningarna fungerar och i de fall utsättningsfågeln bildar flock med vilda fjällgäss så kan den bidra med kartläggning av den vilda populationens flyttning. 

Hemsidan inkluderar data från och med 31 augusti  2014 men utsättningarna gjordes redan första augusti. Vi har dock väntat med att visa sändarnas rörelser för att undvika att ge info om var häckningsområdet är.

Sändarna uppdaterar sin position med några dagars mellanrum. Ibland kan det ta lite längre tid vilket beror på att sändarens batteri måste laddas via solcellerna som finns på den.

Sommaren 2014 blev tyvärr en sommar med få vilda fjällgäss i häckningsområdet vilket resulterade i att det blev svårt för utsättningsfåglar att hitta vilda artfränder att bilda flock med. Därför är det flera av sändarfåglarna som sökt sig till andra gåsarter under flyttningen. Vi vet dock, av tidigare erfarenheter, att detta inte behöver betyda att den inte hittar tillbaka och senare år ansluter till den vilda populationen.

Vi hoppas på att få hjälp av intresserade personer att kolla upp dessa fåglar!

Om du lyckas hitta fjällgäss så, snälla, kontakta projektet genast (eller rapportera din observation på Svalan). Notera huruvida sändarfågeln har sällskap av andra fjällgäss, om de andra fjällgässen är märkta och om det är andra gåsarter i området. Allt är av intresse! Detta delprojekt är ett samarbete med ett tyskt forskningsprojekt som försöker kartlägga fjällgässens flyttning.

Så här använder du webbsidan med sändarinformation:

    1. De olika sändarna presenteras med olika färger
    2. När du kommer in så är det ofta uppzoomat på en sändare. För att kunna zooma ut så använd zoomningsfunktionen (+/-) uppe till vänster i fönstret. Det samma för att zooma in.
    3. Punkter betyder en position. Linjer ritas mellan de olika punkterna. En lije beskriver allstå inte en fågels förflyttning i detalj.
    4. Om du lägger musvisaren på en punkt får du tidsintervallet fågeln var på denna plats. Om denna info bara innehåller en (1) tidpunkt så tyder detta på att fågeln var under förflyttning när signalen till satelliten skickades.

Utsättningsfågel med sändare i Projekt Fjällgås
En utsättningsfågel med sändare på ryggen innan den släpps i häckningsområdet.

En kort sammanfattning av fåglarnas liv i frihet till och med 31 augusti

122015 (gul). En årsunge (1K) som tidigt lämnade häckningsområdet och flög ut till norska kusten. Därefter har den följt kusten söderut. Den 28 aug. rapporterades en flock med 6 fjällgäss som alla var märkta och en av fåglarna bar satellitsändare i samma område (Giske kommune) som sändaren. Det är med andra ord högst sannolikt att denna rapport gäller "vår" sändarfågel som allstå troligen är i sällskap med 5 ytterligare utsättningsfåglar.

122016 (blå). En fjolårsunge (2K) som länge var kvar i häckningsområdet. Den har flyttat i relativt korta etapper ner genom Norrbottens inland mot kusten. Vi vet inte i dagsläget om denna fågel har sällskap av andra fåglar.

91905 (rosa). En årsunge( 1K). Denna sändare lämnade häckningsområdet efter en tid. Den sågs i häckningsområdet några dagar efter den släppts, tillsammans med tre andra utsättningsfåglar. Fram till den 31 augusti har den egentligen gjort en enda längre förflyttning och detta var till den plats den befinner sig 31 aug.  Projektet har genom lokala ornitologer fått rapporter om att den på denna plats har sällskap med 3st utsättningsfåglar (fjolårsungar dvs 2K) och sädgäss.

91909 (grön). En årsunge (1K) som efter en tid i häckningsområdet flög några mil norrut. Därefter har den påbörjat en bana mot Östersjökusten. I dagsläget vet vi inte om denna fågel har sällskap av andra fåglar.

91912 (röd) är en årsunge som snabbt efter släppet flög ut mot norska kusten. Därefter tog den efter några dagar en lång etapp till Trondheimsområdet. Där rapporterades den av norska fågelskådare från ett område som heter Verdal 19-21 aug. När den var i Trondheim så sällskapade sändarfågeln med två andra utsättningsfåglar och en flock på 8 grågäss var i samma område. Efter detta flög denna lilla flock till Värmlandsnäs utanför Säffle. Efter det att lokala ornitologer kontaktades så lyckades de med konstycket att hitta fjällgässen 27 aug, och då framkom att alla tre utsättningsfåglarna fortfarande är tillsammans och de sällskapade nu med säd- och grågäss.

 

Detta delprojekt möjliggjordes tack vare bidrag från Postkodlotteriet till Nordens Ark

 


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2014-09-02 2016-04-08