Mer om projektet - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Mer om projektet

Projektets verksamhet inkluderar uppfödning av fjällgäss för utsättningar med syfte att stärka den vilda populationen, åtgärder för att förbättra habitat och minska störningar på platser där fjällgäss vistas, övervakning av det vilda beståndet och informationsinsatser för att belysa bevarandearbetet för fjällgäss.


Häckningsområde för de svenska vilda fjällgässen. Foto: Projekt Fjällgås

Fjällgåsen var så sent som i början på 1900-talet en ganska vanlig häckfågel i Sverige. Men antalet häckande par minskade snabbt och i början 1960-talet var fjällgåsen så ovanlig att många började bli oroliga för artens överlevnad  i Sverige. Projekt Fjällgås startades av Lambart von Essen och tillsammans med kollegor började han föda upp fjällgäss i fångenskap för att förstärka den vilda populationen. 


Lambart von Essen, Projekt Fjällgås grundare, med en fjällgåskull som sätts ut med sina fosterföräldrar i form av ett par vitkindade gäss. Bilden är tagen under 1980-talet. Foto: Projekt Fjällgås

Den troligen viktigaste förklaringen till att fjällgässen minskade var problem utmed flyttvägen och på övervintringsområden i västra Asien och östligaste Europa.

Projektet stoppade sina utsättningar 1999 då det upptäcktes att vissa avelsfåglar bar på inslag av gener från en annan gåsart, nämligen bläsgås. Insikten ledde till en stor osäkerhet om detta kunde utgöra någon form av hot mot den vilda populationen och diskussioner om möjliga konsekvenser pågick under ett drygt decennium. Därför använde projektet vitkindade gäss som fosterföräldrar till de fjällgäss som sattes ut i det vilda. Fjällgåsungarna lärde sig därmed att flytta mot sydväst och övervintra i framförallt Holland, vilket innebar en ökad överlevnad.

Fram till 1999 satte projektet ut 348 fjällgäss i svenska fjällen. Utsättningarna och den avsiktliga förändringen av flyttningsvanorna fungerade som tänkt och den svenska fjällgåspopulationen är idag den enda som inte minskar i världen. 


En vild fjällgåshona med sina två ungar. Bilden är tagen i det svenska häckningsområdet under 2011. Foto: Projekt Fjällgås

Populationen uppgick 2011 till minst 15 häckande par och 120 fåglar ses under sträck och på övervintringsplatser.

Sedan 2005 har Projektet i samarbete med Nordens Ark byggt upp en ny avelspopulation av fjällgäss som fångats på den ryska tundran när de är ungar. Detta arbete har varit framgångsrikt och sedan 2010 sätts fjällgåsungar åter ut i svenska fjällen på försök med det långsiktiga målet  att minska genetiska problem och för att ytterligare förstärka populationen med fler fåglar. Sedan 2005 har Projektet i samarbete med Nordens Ark byggt upp en ny avelspopulation

 


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-12-17 2014-09-02