Projektets finansiärer - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Projektets finansiärer

Projekt Fjällgås är huvudsakligen ett ideellt projekt som bygger mycket på frivilliga insatser. Men Projektet har flera finansiärer att tacka för generösa bidrag som möjliggör att projektet kan bedriva långsiktig och omfattande verksamhet.

Projekt Fjällgås är ett samarbetsprojekt mellan Svenska Jägareförbundet och Nordens Ark och det arbete som utförs inom projektet vilar på en grund som skapas av dessa organisationers verksamhet.

Jägareförbundets logotype Nordens arks logotype

Inom ramen för

åtgärdsprogrammetför fjällgås har projektet under 2012 mottagit finansiellt  stöd tillriktade åtgärder från:

Naturvårdsverkets logotype

Länsstyrelsen Norrbottens logotype

Länsstyrelsen Gävleborgs logotype

Projektet har också mottagit  bidrag för sin verksamhet 2012 från: 

Svensk Våtmarksfonds logotype Sveriges vildnads logotype

Uppfödning och avel på Nordens Ark får bidrag från flera stiftelser och arbetet med fjällgås får stöd av:

  • Svenska Postkodlotteriet
  • Erna och Victor Hasselblads stiftelse
  • Foundation Segre´

Tidigare år har Projekt Fjällgås också mottagit ekonomiskt stöd från:

  • WWF- Sverige
  • Göran Gustafssons Stiftelse
  • Alvins Fond

 

Vill du stödja Projekt Fjällgås är du välkommen att kontakta någon inom projektet via kontaktsidan på denna sida.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-12-17 2016-04-08