Detta vill vi med kampanjen Rädda älgen - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Rädda älgen

Många olika trender påverkar älgen på ett negativt sätt just nu, samtidigt som det finns hårda krav på en minskad älgstam. Foto: Ondrej Prosicky/Mostphotos

Detta vill vi med kampanjen Rädda älgen

Man måste ta i lite extra för att skapa engagemang, uppmärksamhet och tränga ut i det kommunikativa bruset. Det gör vi i kampanjen ”Rädda Älgen”. Syftet är att skapa engagemang och diskussion i för oss viktiga frågor.

2019-08-26

Många olika trender påverkar älgen på ett negativt sätt just nu, samtidigt som det finns hårda krav på en minskad älgstam.

JAKTEN

Svenska Jägareförbundets mål är att:

  • Jägarna ska vara delaktiga i besluten om älgjakten.
  • Besluten i älgförvaltningen ska fattas lokalt av jägare och markägare som vi alltid gjort.
  • Viltförvaltningsdelegationen ska få en tydligare roll, mandat och ansvar.
  • Vi är emot att nationella myndigheter ska bestämma över din älgjakt.

SKOGEN

Svenska Jägareförbundets mål är att:

  • Skogen ska föryngras med rätt trädslag och att man också gynnar andra för viltet begärliga växter.
  • Skog, jordbruk, naturvård och jakt ska förvaltas ihop, så att vi tillsammans har en möjlighet att bruka naturen långsiktigt och hållbart.


Vi kommer alltid att agera utifrån jaktens och medlemmarnas bästa. Det innebär även att vi står upp för viltet, jägaren och en lokal förvaltning.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick