”Älgen och älgjakten borde K-märkas” - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Rädda älgen

Älgjakt är kultur. Foto Mostphotos

”Älgen och älgjakten borde K-märkas”

Svenska Jägareförbundets arbetar med att jaga, skydda och förvalta älgstammen så att jägarna får en möjlighet till bra jakt – år efter år. – Älgjakt är en del av vår kultur. Den samlar och förenar människor på ett unikt sätt, säger Christina Nilson-Dag på Svenska Jägareförbundet

Älgkött är klimatsmart och passar till både vardag som fest. Foto Lena Runer

2019-10-06

Älgjakten är den stora höjdpunkten på året för landets nära 300 000 jägare. Då åker många jägare tillbaka till sin hembygd, jaktlagen samlas, älgjaktsgudstjänster hålls i kyrkorna, arbetsplatser stängs, byar lever upp. Inget annat får bokas in.

– Älgjakten är helig! Så denna jaktform är en kulturhandling som är med och formar synen på landsbygden och livet där, säger Christina Nilson-Dag.

Samvaron och viltköttet är det som alltid varit det mest åtråvärda inom jakten i Sverige. Visst vill många hänga upp en älgtrofé på väggen – men det hållbara och naturliga köttet är det som man vill fylla frysen med.

För att jakten ska vara hållbar och långsiktig är den reglerad. Men det har inte alltid varit så. Älgen och flera andra arter var utrotningshotade i början av 1800-talet. Det var därför Svenska Jägareförbundet bildades 1830 – organisationen ville värna och utveckla den jaktbara och matnyttiga faunan.

Svenska Jägareförbundet har sedan organisationen bildades varit tydligt med att vi ska jaga på etiskt försvarbara villkor och med en god viltvård. Där vilar förbundets ursprung och det förpliktigar.

– Vi kan konstatera att svensk älgförvaltning är unik. Vi ser idag att: 1) Sverige har en älgjakt i stora delar av landet, trots att jakten i vargområdet är problematisk. 2) Jakten är en folkrörelse med stora möjligheter att komma ut och jaga för de som vill. 3) Jakten är klasslös. 4) Vi skördar av naturens överskott på ett etiskt försvarbart sätt och vid en tidpunkt när man inte skadar stammen eller påverkar föryngringen. 

– Så älgen och älgjakten är en kulturgärning som borde K-märkas, säger Christina Nilson-Dag.

Läs mer på: Rädda älgen

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick