Färre älgar ökar vargkonflikten - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Rädda älgen

Antalet älgar påverkar konflikten med vargen. Foto Mostphotos

Färre älgar ökar vargkonflikten

– Har vi för få älgar i områden där det förekommer varg riskeras möjligheten till älgjakt, säger Gunnar Glöersen, rovdjursansvarig på Svenska Jägareförbundet. Vargforskningen i Sverige har klarlagt att vargarna dödar i genomsnitt cirka 120 älgar per år i varje vargrevir. Det har liten betydelse om det finns få eller många älgar inom reviret, det är ändå samma antal älgar som dödas.

2019-10-12

– Detta faktum påverkar i allra högsta grad möjligheten till älgjakt. Vargforskningen visar tydligt att finns det för lite älg i områden där det finns varg så blir det inga älgar kvar att jaga. Det i sin tur kommer att innebära att vargen kommer att bli än mer illa omtyckt. Vi måste helt enkelt ha tillräckligt med älg så det räcker även till jägarna, inte bara till vargarna, säger Gunnar Glöersen. 
Den täta björnstammen i stora delar av vargområdet ställer än högre krav på tät älgstam för att älgjakt ska kunna bedrivas, eftersom de också dödar många älgar.
– Älgen är i stora delar av landet det viktigaste jaktviltet. Om antalet älgar minskas till de nivåer som vissa skogsbruksföreträdare vill kommer vargen att stå för hela uttaget. Det är helt oacceptabelt. Därför är det fel att prata om nationella mål för älgstammen. Jakten måste skötas lokalt utifrån de förutsättningar som råder på den platsen. Annars finns en stor risk att de nationella målen omöjliggör älgjakt i delar av landet, säger Gunnar Glöersen.
 
Det är inte bara jakten som påverkas om möjligheten till jakt minskar.
– I varglänen är det redan idag många som inte vill jaga med lös hund. Om älgjakten upphör kommer det inte heller att finnas eftersökshundar vid trafikolyckor. Risken är också stor att minskande bytesdjurstammar ökar risken för angrepp på tamdjur och viljan att inventera vilt försvinner, menar Gunnar Glöersen.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick