Så väljer du rätt djur under älgjakten - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Rädda älgen

Inför denna säsong är frågorna många om vilka älgar som bör skjutas med hänsyn till förra årets varma och torra sommar. Foto: Mostphotos

Så väljer du rätt djur under älgjakten

Älgjakten står inför dörren. Jakten startar den 14 oktober. Inför denna säsong är frågorna många om vilka älgar som bör skjutas med hänsyn till förra årets varma och torra sommar.
– Det är bra om man är lite försiktig i början av jakten och främst inriktar den mot älgkalvar, säger Jesper Einarsson på Svenska Jägareförbundet

2019-10-03

– Vi misstänker att flera av de kalvar som överlevde förra årets älgjakt kan vara mindre i kroppsstorlek som fjolingar än vad de brukar vara, samt att älgkorna fött färre kalvar än normalt i år. Vi tror att effekten av förra årets varma och torra sommar är större ju längre söderut i landet man kommer. Därför finns det all anledning att starta jakten lite försiktigt, inrikta jakten på kalvar och se vad älgobsen visar, säger Jesper Einarsson på Svenska Jägareförbundet.

För att fortsätta arbetet med en kvalitativ älgstam finns det några enkla rekommendationer inför årets älgjakt:

  • Jaga försiktigt på de vuxna djuren i början av jakten och se hur älgstammen påverkats av förra årets varma och torra sommar. Om antalet kalvar per vuxet hondjur minskat i älgobsen jämfört med tidigare år måste man minska avskjutningen av vuxna djur – om man vill ha en oförändrad älgstam.
  • Av de vuxna djur som skjuts bör de flesta vara fjolingar, alltså älgar födda 2018. Inrikta jakten på små individer. Det gäller båda tjur och ko. Spara de stora djuren!
  • Inrikta jakten på kalvar, särskilt små kalvar.
  • Notera också att äldre kor i större utsträckning kan komma utan kalvar i år och riskerar att skjutas som kvigor. 


Älgförvaltningen ska vara adaptiv och ta hänsyn till de variationer som finns mellan olika år. Om älgobsen visar på stora förändringar så måste man ta hänsyn till det och en reviderad älgskötselplan lämnas till länsstyrelsen.
– Ibland vill jägare skjuta fler tjurar istället för kor när det sker förändringar som inte är bra för älgstammen. Gå inte i den fällan utan fortsätt att sträva efter att avskjutningen ska bidra till en jämn könsfördelning mellan de vuxna djuren. Vill man dra ner på antalet kor som ska skjutas så drar man också ner på antalet tjurar som ska skjutas, säger Jesper Einarsson.

Har du mer frågor om älgjakten?
Kontakta någon av Svenska Jägareförbundets jaktvårdskonsulenter som finns runt om i landet.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick