Den svenska älgstammen är satt under hård press - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Den svenska älgstammen är just nu under press från myndigheter och skogsbruk. Därför har Jägareförbundet startat "Rädda älgen".

Den svenska älgstammen är satt under hård press

Förenklat så effektiveras skogsbruket, älgens naturliga föda minskar och myndigheterna vill bestämma mer. Det finns för lite tall i södra Sverige. Skogsbolag och myndigheter verkar se älgen som ett skadedjur som snabbt måste minska kraftigt i antal.
Det är en orimlig syn på älgen tycker vi. Älgen är en resurs, en nationalsymbol och stommen i den svenska jakten. Älgen ska förvaltas lokalt, inte genom beslut i Stockholm.

I Svenska Jägareförbundet är vi övertygade om att skogen är stor nog för både älgar och skogsbruk. Därför har vi startat ”Rädda älgen”, så vi tillsammans kan se till att Sverige även i framtiden har en bra och välmående älgstam. Svenska Jägareförbundet arbetar för en lokal och regional viltförvaltning, där markägare och jägare långsiktigt balanserar sina intressen.  

Älgen har för lite naturligt foder

Det låter konstigt, skogen är ju full av träd, men det är för få av vissa sorter. Älgen blandar sin kost med rönn, asp, sälg och ek utöver tall på vintern, om den själv får välja. Men det allt effektivare skogsbruket tillåter inte alltid dessa trädslag att växa fram i tillräcklig omfattning. Ensidiga planteringar av främst gran, trycker undan trädslag som älgen behöver för att må bra. I brist på dessa måste älgen istället äta tall, vilket ibland skapar en konflikt mellan älgen och skogsbruket.

Det saknas i dagsläget två tredjedelar av de tallföryngringar som borde finnas i södra Sverige. Därför blir trycket på de föryngringar av tall som finns alldeles för stort. Med mer tall på ”tallmark” samt att främja rönn, asp, sälg och ek sprids älgens betande, vilket minskar det vi människor kallar betesskador.

Minimalt med älgar i Sverige om myndigheter och skogsbolag får bestämma

I Sverige finns oerhört mycket skog, men synen från Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och skogsbolag verkar vara att älgen främst är ett skadedjur, det kan varken vi eller älgen acceptera. Skogsbruket sitter på en viktig del av lösningen. Med rätt åtgärder i skogen i kombination med jakt så finns det plats för både älg, människa och skogsbruk i alla svenska skogar.

"Storstan" vill bestämma över din älgjakt

Så vill vi inte ha det! Besluten om älgen och älgjakten ska tas där älgarna finns, lokalt och regionalt. Det är grunden i den svenska viltförvaltningen.  Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket driver nu på för att vi ska ha nationell styrning av älgförvaltningen, så att man från Stockholm ska kunna bestämma hur mycket älg som ska skjutas där du bor, så att skogsbolagen kan nå sina mål. Vi är övertygade om att skogen är stor nog för både älgar och skogsbruk, men då måste vi arbeta tillsammans lokalt och regionalt för att hitta en hållbar balans.

Hjälp oss rädda älgen och stöd kampanjen idag!


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-08-14 2019-09-09